Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Forsvarets Sundhedstjeneste
Forsvarets Sundhedstjenestes mærke
03. marts 2015

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ledelsesekretariatet 
Ledelsessekretariatet støtter generallægen og stabschefen.

Det ledes af generallægens militærrådgiver, som tillige er adjudant.

Opgaver:
 • Behandler og omsætter Forsvarskommandoens årsprogram til FSU's detaljerede handlingsprogram
 • Planlægger og koordinerer FSU' inspektionsvirksomhed
 • Koordinerer besvarelser vedrørende:
      - Borgerhenvendelser
      - Henvendelser fra Folketinget (§20-spørgsmål)
      - Spørgsmål fra Forsvarsudvalget
      - Sager vedrørende aktindsigt
 • Presse- og informationstjenester
 • Webadministration og overordnet ansvar for FSU's hjemmesider på såvel intranet som internet
 • Sekretæropgaver for generallægen og stabschef
Michael Meelby Vibholm
Michael Meelby Vibholm
Chef for Ledelsessekretariatet