Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
FTK
17. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Arkiver 

 

Internationale operationer - Ocean Shield

Maritime Patrol Aircraft Operation Ocean Shield (MPA OOS)

Den afrikanske østkyst er hårdt ramt af pirateri. Truslen er gældende for såvel kommerciel trafik som for privat trafik. Danmark har oplevet kidnappede skibe og besætninger i begge kategorier.

Søværnet har siden 2008 periodisk haft skibe ud for Afrikas Horn. Denne indsats vil fortsætte. Det er et politisk ønske, at det danske forsvar skal være til stede i området, og Flyvevåbnet deltog for første gang med et CL-604 Challenger overvågningsfly fra 1. december 2011 til den 15. februar 2012. Bidraget havde base på Seychellerne. Søværnets og Flyvevåbnets tilstedeværelse i området var sammenfaldende.

I området er der i perioder indsat maritime overvågningsfly fra andre nationer. Nogle fly er udstationeret af NATO i forbindelse med Operation Ocean Shield, andre fly er udsendt af EU. Derudover er USA til stede. Det danske Challenger overvågningsfly overtog opgaven på Seychellerne efter Norge, som overtog efter Portugal. Oplysninger om, hvor mange øvrige fly end det danske, der er til stede i et givent tidsrum, er klassificeret.

Challenger-flyet er udstyret med en såkaldt Ocean Eye-radar. Det er en velafprøvet radar. Den er blevet brugt til forskellige typer eftersøgningsarbejde og til fiskeriinspektion, og den har vist sig usædvanligt god til opgaven. Og den kan derfor umiddelbart også bruges til piratovervågning

Flyvevåbnet har haft og har stadig Lynx-helikoptere og dermed mekanikere og piloter fra ESK 723 med på Søværnets skibe, når de er på antipirat-mission.

Flyvevåbnets detachement på Seychellerne kommer i første omgang til at bestod af 18 mand. Personellet var i stand til at flyve op mod fem timer om dagen. Derudover var der 2 mand udstationeret ved Allied Maritime Command HQ i Northwood i England, hvorfra operationen bliver ledet.

Seychellerne blev valgt til base, fordi man kan nå langt derfra. Fra Seychellerne er det både muligt at nå op omkring Afrikas Horn og ind i Adenbugten. Men det er også muligt at dække et meget stort område langs Somalias kyst.


 

 

 

BAP

Baltic Air Policing
De tre Baltiske lande har siden 2004 været en del af NATO. De har ikke selv den
nødvendige kapacitet til at køre et afvisningsberedskab, og det bliver derfor
varetaget af NATO-partnerne på skift. Det danske Flyvevåben har cirka 50 mand og 4
F-16 kampfly i Litauen på Siauliai Airbase i de sidste fire måneder af 2011.

Da danske F-16 kampfly løftede samme opgaver i 2004 og 2009. I 2009 var opgaven også
ren håndhævelse af afvisningsberedskabet, mens man i 2004 medbragte man også gammelt
brandslukningsudstyr og underviste de baltiske brandfolk i brugen af det. Derfor var
der i 2004 flere folk med på missionen i Litauen.


OMLT

 

 

 

 

Operational Mentoring and Liason Team

Flyvevåbnet har udsendt et 'Operational Mentoring and Liason Team' (OMLT) i Afghanistan.
OMLT er et hold af rådgivere (også kaldet mentorer), der har til opgave at coache enheder fra den afghanske hær.

Det danske OMLT har til opgave at være mentorer for garnisonen i Camp Shorabak, der ligger få kilometer nordvest for Camp Bastion, den største lejr i Helmand, Afghanistan.

Combat Support Wing er ”parent unit” – altså den ansvarlige enhed – for opstilling, uddannelse og udsendelse af OMLT. Mentoropgaven er en værnsfælles mission med deltager fra alle tre værn og fra de funktionelle tjenester. Det første mentor-team blev udsendt i januar 2009. Hvert OMLT hold består af 13 mand som udskiftes hver sjette måned.

OMLT Hold VII overtog mentoropgaven den 22. januar 2012. Holdet består af 13 mand, hvoraf 11 er mentorer, og to fungerer som assistenter. Den 12. februar 2012 overdrages holdet til Hærens ISAF 13, og vil under resten af deres mission således være underlagt Hærens Operative Kommando.

Hold VII forventes hjem allerede i maj måned 2012, hvor briterne efter planen overtager OMLT-rollen.


F-16 fly før take-off
F-16 Fighting Falcon før take-off 

RDAF F-16 Libya Force

Med FN-mandat i hånden bad Folketinget Flyvevåbnet stille med seks F-16 Fighting Falcon kampfly til at støtte oprettelsen og opretholdelsen af en flyveforbudszone over Libyen.

På Sigonella-basen på Sicilien (Naval Air Station Sigonella) var der udstationeret seks F-16 fly og ca. 110 mand, de fleste fra Fighter Wing Skrydstrup. Samtidig havde Flyvevåbnet et mindre bidrag i missionens hovedkvarter, som skulle godkende de danske mål samt være forbindelsesled mellem hovedkvarteret og den danske styrke på Sigonella-basen.

Missionen fik indledningsvist navnet Operation Odyssey Dawn, og den var amerikansk-ledet. Senere overgik missionen til NATO og blev tildelt navnet Operation Unified Protector. Det danske bidrag blev blev indledningsvist kaldt for RDAF F-16 Sigonella og blev senere benævnt RDAF F-16 Libya Force. 

Læs mere om missionen og se en oversigt over de vigtigste datoer samt nyttige links i denne artikel: Fakta om Libyen-missionenUNIFIL 

 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

Flyvevåbnet havde i perioden 1. december 2009 - 10. august 2010 ansvaret for Forsvarets bidrag til FN's mission i Libanon - United Nations Interim Force in Lebanon, også kaldet UNIFIL. Combat Support Wing var parent unit.

Bidraget til UNIFIL bestod af en styrke på 144 mand. Den primære opgave for det danske bidrag var at yde transportstøtte til de mange FN-lejre i det sydlige Libanon, som var bemandet af mere end 12.000 soldater fra 30 nationer.
 
Danskerne bemandede også brandstationen i lejren, servicerede de mange køretøjer og stillede chauffører til ambulancer. Desuden blev der opretholdt et bjærgningsberedskab, der kunne rykke ud i tilfælde af, at et FN-køretøj havarerede i ansvarsområdet.

Det danske bidrag holdt til ved Naqoura i det sydvestligste hjørne af Libanon, hvor FN's hovedkvarter for UNIFIL ligger. Lejren ligger tre kilometer fra den israelske grænse.

Den 10. august 2010 overgik UNIFIL-opgaven til Hæren.

Om UNIFIL

Hvis du vil vide mere om UNIFIL, så klik ind på www.unifil.unmissions.org.

Se også indslaget Styrken er klar til Libanon produceret af Forsvarets Mediecenter. 

UNIFILDARIS

 

Dansk radar i Afghanistan hindrer ulykker AFSLUTTET oktober 09

Da DARIS i sommeren 2005 begyndte at sende radarbilleder, stoppede flyveulykkerne i Kabuls Lufthavn. Planen var, at radaren skulle være taget hjem til august 2008, men NATO bad om en forlængelse, hvilket blev imødekommet. DARIS fortsætter derfor sin mission i Kabul International Airport, foreløbigt indtil 31. juli 2009.

Det begyndte som en god ide i 2005. Under et besøg fik Forsvarschefen forklaret, at en høj ulykkesrate i Kabuls internationaler lufthavn blandt andet skyldtes manglen af en overvågningsradar. Tanken faldt der efter på de mobile radarer, som hørte til det nedlagte jordbaserede luftforsvar, DEHAWK. En arbejdsgruppe blev nedsat, og snart stod DARIS i den stegende hede ved landingsbanen i Kabuls internationale lufthavn.

Tre teknikere og en daglig leder servicerer radaren, der sender et uundværligt overblik over Kabuls luftrum til tårnets flyveledere. I tårnet sidder endvidere danske og udenlandske flyveledere og styrer trafikken 24 timer i døgnet. Kabuls lufthavn har kun én startbane, men kan alligevel gennemføre gennemsnitligt 300 flyvninger dagligt. Hvis DARIS ikke var der, ville trafikken blive mere end halveret. Radarens dækningsperiode tæller mere end 99,9 procent af tiden. I nødstilfælde står en reserve klar.

DARIS står for Danish Radar Information System. Radaren er organiseret i Air Control Wing, der står for al militær overvågning af lufttrafik i Danmark. 


ISLAPS 09

ISLAPS 09 AFSLUTTET April 09
Iceland Air Policing And Surveillance
Island har ikke selv den nødvendige kapacitet til at flyve afvisningsberedskab. Derfor har de, indtil for et par år siden, haft permanent amerikansk tilstedeværelse. Dette ophørte for et par år siden, hvorefter skiftende NATO-partnere har påtaget sig opgaven. 
Danmark overtog opgaven den 9. marts og giver opgaven videre den 1. april. 
Flyvevåbnet stiller i Island med fire kampfly. To af dem vil, i de tre uger Flyvevåbnet har opgaven, være klar til at flyve i løbet af få minutter. 


Baltic Air Policing 09

BAP 09 AFSLUTTET Maj 09
Baltic Air Policing 2009 består af fire F-16 kampfly og et mandskab på 50 mand. Det danske hold varetager de første fire måneder af 2009 afvisningsberedskabet i de tre baltiske lande.

 

 

Estland, Letland og Litauen blev i 2004 medlem af NATO. De har ikke det fornødne udstyr til at hævde suveræniteten i deres eget luftrum, og den opgave er derfor blevet varetaget af NATO-partnere på skift.