Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Grønlands Kommando
Grønlands Kommandos mærke
24. april 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

FAQ

Hvad kan jeg som person gøre hvis jeg observere en olieforurening?
Som udgangspunkt skal enhver ulovlig olieudledning stoppes omgående, det være sig en bevidst eller ubevidst handling.
Efterfølgende skal der indsamles beviser, og her er hurtig respons vigtig.
- Hvis man har et digitalkamera vil det være oplagt at tage nogle billeder, gerne i RAW-formatet.
- Finde informationer om hvem der er ansvarlig for udledningen.
- Anslå omfanget af forureningen.
- Generelle kendetegn af olie, hvordan lugter den? Hvad farve er den?
- Hvor driver olien hen?
- Hvordan er vejr og vind i området?
- Har man mulighed for det, tag selv en olieprøve – ellers afvent kvalificeret personale til opgaven.
- Slutteligt er det normalt en god idé at nedskrive sin oplevelse, så man senere bedre kan referere fra sin hukommelse.

Hvor mange olieforureninger er der på årsplan?
I GLK ansvarsområde er der ganske få olieudslip årligt. Inde langs kysten er der flere da der oftere forekommer bunkringer, lastning/losninger, kollisioner, grundstødninger og havarier i og omkring havneområderne.

Adskiller en olieforurening i Grønland sig meget fra en i Danmark?
Ja, der er store forskelle i håndteringen af en olieforurening heroppe end en i Danmark. Temperaturforskellen påvirker mikrobiologien og fordampningen samt risikoen for overisning/storisen vanskeliggøre operationen i Grønland, frem for i Danmark. Ydermere har vi ikke samme mængde materiel til rådighed i Grønland, og infrastrukturen giver også flere nogle udfordringer.