Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Grønlands Kommando
Grønlands Kommandos mærke
25. april 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Long Range Identification and Tracking (LRIT)  

1. juli 2008 fik Grønlands Kommando (GLK) et nyt redskab til at følge skibe i grønlandske farvande. Med det nye redskab er GLK langt bedre rustet til at løse opgaver i forbindelse med søredninger, eftersøgninger og havmiljø.

GLK har tiltrådt en ny IMO-regulation, der giver mulighed for at følge skibe i grønlandske farvande. Systemet er webbaseret og bruges blandt andet af kystbevogtninger over hele verden.

Hvad er LRIT?
LRIT står for Long Range Identification and Tracking og er et system, der har til formål at følge og overvåge skibsfarten overalt i verden. LRIT er vedtaget i FN’s søfartsorganisation IMO og indskrevet som en del af International Convention on Safety of Life at Sea (SOLAS). LRIT er således obligatoriske for følgende skibstyper engageret i international fart:

- Alle handelsskibe over 300 BT (Bruttoregisterton)
- Alle passagerskibe
- Mobile offshore boreskibe
- Højhastighedsfartøjer

LRIT virker ved, at skibenes satellitkommunikationsudstyr automatisk, hver sjette time udsender en LRIT-meddelelse, der indeholder skibets identifikation og position.

LRIT’s betydning?
Med LRIT vil GLK kunne identificere og følge handelsskibe, der befinder sig i grønlandske farvande. Med LRIT er det nemmere at koordinere indsatsen i forbindelse med f. eks søredning, eftersøgning og havforurening.

Hvorfor LRIT?
Ideen omkring LRIT er oprindelig opstået som et led i beskyttelsen mod terror. Forgangsnation har været USA, der som en del af Homeland Security ønskede at være i stand til at følge skibstrafikken på vej mod USA’s kyster. I udviklingen af LRIT er det blevet åbenlyst, at anvendelsesmulighederne er andet og mere end terrorbeskyttelse. LRIT vil således også i vid udstrækning blive anvendt i forbindelse med sørednings- og eftersøgningsoperationer, som et led i havmiljøbeskyttelse, samt medvirke til at sikre skibsfarten mod piratoverfald. Desuden bidrager LRIT til det samlede overvågningsbillede, da ingen systemer hidtil har kunnet overvåge de åbne oceaner.

LRIT Datacenter
De store mængder LRIT-informationer håndteres af en række datacentre. For EU-landenes vedkommende, samt for Norge og Island, har EU’s søfartsorganisation European Maritime Safety Agency, EMSA i Lissabon oprettet et fælles EU LRIT-datacenter. Dette datacenter indsamler og distribuerer LRIT-informationer på vegne af medlemsstaterne.

Hvis der ønskes mere information om EU LRIT Datacenter og om, hvordan LRIT fungerer, kan følgende link følges til EMSA: https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=163

Såfremt der ønskes yderligere informationer vedrørende LRIT, er man også velkommen til at rette henvendelse til Vagthavende Officer ved GLK.