Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Hærens Operative Kommando
Forsvaret
18. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
FN missioner med dansk deltagelse 

Opdateret 23. maj 2013

Nedenfor er der en oversigt over de FN missioner, hvor Danmark er repræsenteret.
De enkelte missioner har en anerkendt forkortelse, som anvendes på alle sprog.
Der sker mange ændringer ude i missionerne, og mere præcise og opdaterede informationer kan fås ved at gå ind på FN's hjemmeside

Her er der informationer om samtlige missioner - både de afsluttede og de igangværende. FN's hjemmeside findes på www.un.org

I FN styres missionerne af Department of Peace Keeping Operations (DPKO).

Den direkte adgang til de enkelte missioner


KortMission

Start
Mandat

Missionens hovedkvarter

Antal danskere
i missionen

DANMIS UN HQ
Danmarks faste mission ved FN i New York

 

New York
U.S.A.

 2

     MINUSMA
    
United Nations Multidimensional    
  Integrated Stabilization Mission in Mali


  12

UNTSO
United Nations Truce Supervision Organisation

1948 SCR
50/1948

Jerusalem
Israel

10

UNMIL
United Nations Mission in Liberia

2003
SCR 1509/2003

Monrovia
Liberia

5

UNMISS
United Nations Mission in South Sudan

2011 SCR
1966/2011

Juba
Syd Sudan

14

UNCMAC
United Nations Command Military Armistice Commission

1950

Seoul
Sydkorea

2DANMIS UN HQ
Danmark faste mission ved FN i New York

Udenrigsministeriets faste mission ved FN består af en ambassadør og ca. 10 sagsbehandlere.
Missionen følger arbejdet i FN’s forskellige faste udvalg samt FN’s øvrige aktiviteter. Missionen er således ikke en del af FN, men kan bedst sammenlignes med en dansk ambassade ved FN. Den danske mission ligger på One Dag Hammarskjold Plaza, 885 Second Avenue, 18th Floor.

Som en del af den faste stab er der udsendt en militærrådgiver (oberst) og en assisterende militærrådgiver (major). Deres primære opgave er de militære relationer mellem Danmark og FN i relation til allerede udsendte bidrag samt ved oprettelsen af nye bidrag. Herudover løses en lang række andre opgaver.

MINUSMA
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MINUSMA blev etableret I 2013 med baggrund i Sikkerhedsrådets Resolution nr. 2100.
Hærens Operative Kommando er efter politisk godkendelse den 19. december 2013 blevet bemyndiget til at udsende et stabsbidrag på op til 15 personer til støtte for MINUSMA.

Indledningsvis er der udsendt én stabsofficer, der indgår i staben i Hovedkvarteret for MINUSMA.
Herudover er der udsendt fire officerer, der indgår i en fælles Hollandsk-Norsk-Dansk informationsindhentningsenhed under hollandsk ledelse Yderligere personel udsendes i løbet af maj 2014, således at det samlede bidrag forventes at nå op på 12 danskere.

Udsendelsen har trukket ud, da man har afventet, at der bliver etableret lejr- og indkvarteringsfaciliteter i de områder hvor personellet skal gøre tjeneste.

Missionen har mandat til en størrelse på 12.640 FN personel, med det formål at støtte stabilisering og regeringsopbygning samt beskyttelse af civilbefolkningen.

Hjemmeside.


UNMISS
United Nations Mission in South Sudan

Missionen blev etableret med baggrund I Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1966 i 2011.
Efter Sydsudans uafhængig var formålet at støtte regeringen i konsolidering af fredsaftaler og statsopbygning. Det oprindelige mandat var på 7.900 FN personel.

Efter borgerkrigslignende optøjer, der startede i december 2013, har Sikkerhedsrådet besluttet at sende yderligere militære og civile til missionen, således at missionen kan nå op på en størrelse på 13.800 FN personel.

Danmark bidrager med 14 medarbejdere – 12 stabsofficerer i hovedkvarteret, og to Military Liaison Officers (MLO), der arbejder som forbindelsesofficerer mellem parterne i den interne konflikt.

Hjemmeside.UNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

Der er 11 danskere i missionen, der har hovedkvarter i Jerusalem, Israel.
UNTSO var den første fredsbevarende mission, der blev etableret af FN. Det skete ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948.

Missionens observatører arbejder i dag med at overvåge, at våbenhvilen overholdes, at indgåede aftaler overholdes, at forebygge at isolerede hændelser udvikler sig til noget større og at assistere andre FN operationer i regionen.

Baggrunden for UNTSO var en FN plan fra 1947, der omfattede delingen af Palæstina i en arabisk og en jødisk stat og med Jerusalem som internationalt område. Da United Kingdom i 1948 opgav sit mandat over Palæstina, og staten Israel blev proklameret, angreb de palæstinensiske arabere støttet af arabiske stater Israel.

Med Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948 blev det besluttet, at en FN mægler sammen med observatører skulle indsættes for at overvåge standsningen af fjendtlighederne.
Der har været krige i regionen i 1956, 1967 og 1973, og observatørernes rolle har løbende ændret sig, men de er forblevet i området, så de har kunnet imødegå, at fjendtlighederne igen skulle blusse op og udvikle sig til større konflikter.

Missionen og observatørerne har assisteret og haft betydning for de øvrige missioner i området. Det dreje sig om UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), der arbejder i Golan, UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) som har været indsat i Syrien fra maj til august 2012 og UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon.
UNTSO har fortsat kontorer i Beirut og Damaskus.

HjemmesideUNMIL
United Nations Mission in Liberia

Danmark har fem repræsentanter i missionen, der har hovedkvarter i Monrovia.

Borgerkrigen i Liberia fra 1989 til 1997 krævede næsten 150.000 ofre, og heraf var de fleste civile. Samtidig brød alle forsøg på at opretholde lov og orden sammen, og omkring 850.000 mennesker flygtede over grænserne til nabostaterne.

Der har været adskillige forsøg på at forbedre situationen - også fra FN's side.

UNMIL blev etableret ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1509 i 2003, og mandatet indebærer støtte til at gennemføre våbenhvileaftalen, at yde støtte til humanitær bistand og beskytte menneskerettigheder, at støtte genopbygningen og yde støtte til gennemførelse af den videre fredsproces.

UNMIL består af enheder, observatører og politistyrker.

HjemmesideUNCMAC
United Nations Command Military Armistice Commission

Der er to danske officerer i missionen.
Den første danske officer ankom til missionen i maj 2009. I juni 2009 tilgik der yderligere en dansk officer.

FN’s mission UNCMAC har sine rødder helt tilbage i 1950, da Nordkorea angreb Sydkorea, og FN’s Sikkerhedsråd besluttede i en resolution at beskytte Sydkorea. Denne resolution er stadig i kraft.
I 1953 blev en midlertidig fredsaftale indgået, og det er fortsat denne midlertidige aftale, der er gældende, da det ikke er lykkedes at få etableret en endelig aftale.

Den midlertidge aftale er indgået mellem Nordkorea og FN’s øverstkommanderende, og det er således FN, der har ansvaret for sikkerheden i den demilitariserede zone og Sydkorea. I følge aftalen skal der være en 4 kilometer bred ”buffer zone” langs den 241 km lange demarkationslinje.

I 2000 og 2002 indgik missionen en aftale med Nordkorea om etableringen af to transport korridorer mellem nord og syd. Der er således nu både jernbane og motorvej, der forbinder nord og syd, men passage sker fortsat under overholdelse af meget strikse procedurer.
 
Til at sikre, at alle aftaler bliver overholdt i praksis, har FN missionen etableret to Corridor Control Teams, og den østligste er i maj 2009 kommet under dansk ledelse.
  
Missionen har fra etableringen altid været under amerikansk ledelse, og det kan således betragtes som en tillidserklæring, at Danmark er blevet tildelt en vigtig position i missionen.

I midten af juni tilgik der yderligere en dansk officer, der gør tjeneste i FN missionens hovedkvarter i Seoul.