Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Hærens Operative Kommando
Forsvaret
17. april 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
FN missioner med dansk deltagelse 

Opdateret 23. maj 2013

Nedenfor er der en oversigt over de FN missioner, hvor Danmark er repræsenteret.
De enkelte missioner har en anerkendt forkortelse, som anvendes på alle sprog.
Der sker mange ændringer ude i missionerne, og mere præcise og opdaterede informationer kan fås ved at gå ind på FN's hjemmeside

Her er der informationer om samtlige missioner - både de afsluttede og de igangværende. FN's hjemmeside findes på www.un.org

I FN styres missionerne af Department of Peace Keeping Operations (DPKO).

Den direkte adgang til de enkelte missioner


Kort

Klik her for større udgave af kort

Mission

Start
Mandat

Missionens hovedkvarter

Antal danskere
i missionen

DANMIS UN HQ
Danmarks faste mission ved FN i New York

 

New York
U.S.A.

 2

UNTSO
United Nations Truce Supervision Organisation

1948 SCR
50/1948

Jerusalem
Israel

11

UNMIL
United Nations Mission in Liberia

2003
SCR 1509/2003

Monrovia
Liberia

5

UNMISS
United Nations Mission in South Sudan

2011 SCR
1966/2011

Juba
Syd Sudan

14

UNAMI
United Nations Assistance Mission in Iraq

2003 SCR
1700/2006

Baghdad
Irak

0

UNAMA
United Nations Mission in Afghanistan

2002

Kandahar
Afghanistan

1

UNCMAC
United Nations Command Military Armistice Commission

1950

Seoul
Sydkorea

2DANMIS UN HQ

Danmark faste mission ved FN i New York

Udenrigsministeriets faste mission ved FN består af en ambassadør og ca. 10 sagsbehandlere.
Missionen følger arbejdet i FN’s forskellige faste udvalg samt FN’s øvrige aktiviteter. Missionen er således ikke en del af FN, men kan bedst sammenlignes med en dansk ambassade ved FN. Den danske mission ligger på One Dag Hammarskjold Plaza, 885 Second Avenue, 18th Floor.

Som en del af den faste stab er der udsendt en militærrådgiver (oberst) og en assisterende militærrådgiver (major). Deres primære opgave er de militære relationer mellem Danmark og FN i relation til allerede udsendte bidrag samt ved oprettelsen af nye bidrag. Herudover løses en lang række andre opgaver.UNIFIL
United Nations Interim Force in Lebanon

Det danske bidrag er i november 2011 trukket hjem og afløst af et østrigsk bidrag.
Der har fra december 2009 til november 2011 været 147 danskere i DANCON UNIFIL i det sydlige Libanon. Flyvevåbnet opstillede de første to hold, men fra august 2010 overtog Hæren ansvaret for det danske bidrag til missionen. 

Den danske lejr lå i hovedkvarteret tæt ved byen Naqoura i Sydlibanon, tæt ved middelhavet og den Israelske grænse.

Det danske bidrag løste logistiske opgaver for hele UNIFIL styrken. Kontingentets soldater havde mandat til at bruge den nødvendige magt ved selvforsvar samt i forbindelse med løsning af operative opgaver. Soldaterne var dog uddannet til i alle tilfælde at anvende mindst mulig magt i forhold til situationen.

I DANCON UNIFIL indgik et stabselement, et logistikkompagni, et militærpolitidetachement og et brandberedskab.
UNIFIL blev oprettet i 1978 efter den israelske invasion i det sydlige Libanon. Sikkerhedsrådets resolution nr. 425 og 426 pålagde Israel at stoppe de militære aktiviteter i området og trække deres tropper tilbage fra libanesisk territorium.

Den 11. august 2006 vedtog Sikkerhedsrådet resolution 1701. Den pålægger Hezbollah og Israel at stoppe deres angreb og forøgede den fredsbevarende FN styrke fra omkring 2000 før krigen til ca.15.000. Mandatet blev udvidet, og for første gang blev en maritim task force en del af en FN fredsbevarende mission.
 
Formålet er støtte og assistere Lebanese Armed Forces (LAF) og desuden at være med til at koordinere mellem Israel og den libanesiske regering.

UNIFIL skal derudover hjælpe med at sikre landets grænser, så der ikke kommer våben ind, som regeringen ikke har autoriseret, og assistere LAF med at etablere en zone mellem Blue Line og floden Litani, hvor der ikke findes andre våben end dem, som UNIFIL og LAF besidder.

Missionen bygger på et tæt samarbejde mellem LAF og UNIFILs styrker.
Der er 30 forskellige nationer, der deltager i missionen. UNIFILs mandat gives for et år ad gangen..

HjemmesideUNTSO

United Nations Truce Supervision Organisation

Der er 11 danskere i missionen, der har hovedkvarter i Jerusalem, Israel.
UNTSO var den første fredsbevarende mission, der blev etableret af FN. Det skete ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948.

Missionens observatører arbejder i dag med at overvåge, at våbenhvilen overholdes, at indgåede aftaler overholdes, at forebygge at isolerede hændelser udvikler sig til noget større og at assistere andre FN operationer i regionen.

Baggrunden for UNTSO var en FN plan fra 1947, der omfattede delingen af Palæstina i en arabisk og en jødisk stat og med Jerusalem som internationalt område. Da United Kingdom i 1948 opgav sit mandat over Palæstina, og staten Israel blev proklameret, angreb de palæstinensiske arabere støttet af arabiske stater Israel.

Med Sikkerhedsrådets Resolution nr. 50 i 1948 blev det besluttet, at en FN mægler sammen med observatører skulle indsættes for at overvåge standsningen af fjendtlighederne.
Der har været krige i regionen i 1956, 1967 og 1973, og observatørernes rolle har løbende ændret sig, men de er forblevet i området, så de har kunnet imødegå, at fjendtlighederne igen skulle blusse op og udvikle sig til større konflikter.

Missionen og observatørerne har assisteret og haft betydning for de øvrige missioner i området. Det dreje sig om UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), der arbejder i Golan, UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) som har været indsat i Syrien fra maj til august 2012 og UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon.
UNTSO har fortsat kontorer i Beirut og Damaskus.

HjemmesideMONUSCO
United Nations Observer Mission in the Democratic Republic of Congo

Det danske bidrag er blevet trukket hjem i 2011.
Danmark havde to personer i missionen, der har hovedkvarter i Kinshasa.
Missionen blev besluttet ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1279 i 1999, og missionens mandat er flere gange siden blevet udvidet.

Missionen, der består af både enheder og observatører, har først og fremmest til opgave at støtte etablering og overholdelse af våbenhvileaftalen og holde kontakt til de forskellige fraktioner i landets borgerkrig.

Missionen bidrager også til at fordele humanitær hjælp, genopbygning og forberedelse af lokale og senere nationale valg.

Hjemmeside


UNMIS
United Nations Mission in Sudan

Missionen er lukket den 9. juli 2011 og er overgået til UNMISS.
Det danske kontingent i Sudan bestod af 4 officerer fra alle værn, to stabsofficerer og to militære observatører.


UNMIS opgave var i store træk at sikre, at fredsaftalen (CPA) fra 2005 blev overholdt herunder at assistere Sudans regering med at gennemføre en folketælling i 2008, at gennemføre valg i 2009 samt at gennemføre en folkeafstemning i 2011.

Sudan er ydermere blevet ramt af konflikterne i Darfur-provinsen med etniske, økonomiske og politiske spændinger og fortsatte kampe mellem militser.
Sudan blev den 9. juli 2011 opdelt i to stater – Sudan og Syd Sudan.

HjemmesideUNMISS
United Nations Mission in South Sudan

Missionen blev besluttet ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1966 i 2011.

Hjemmeside


UNMIL
United Nations Mission in Liberia

Danmark har fem repræsentanter i missionen, der har hovedkvarter i Monrovia.

Borgerkrigen i Liberia fra 1989 til 1997 krævede næsten 150.000 ofre, og heraf var de fleste civile. Samtidig brød alle forsøg på at opretholde lov og orden sammen, og omkring 850.000 mennesker flygtede over grænserne til nabostaterne.

Der har været adskillige forsøg på at forbedre situationen - også fra FN's side.

UNMIL blev etableret ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1509 i 2003, og mandatet indebærer støtte til at gennemføre våbenhvileaftalen, at yde støtte til humanitær bistand og beskytte menneskerettigheder, at støtte genopbygningen og yde støtte til gennemførelse af den videre fredsproces.

UNMIL består af enheder, observatører og politistyrker.

Hjemmeside


UNAMI
United Nations Assistance Mission in Iraq

UNAMI blev etableret i 2003 ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1500 som en et-årig mission, der skulle følge op på "Oil for Food - programmet".
Missionen blev dog sat på vågeblus i næsten et år som følge af angrebet på UNAMI's hovedkvarter i Bagdad den 19. august 2003, som dræbte og sårede adskillige FN-medarbejdere.

Missionen har til opgave at assistere, rådgive og vejlede i forbindelse med gennemførelse af centrale og regionale valghandlinger, rådgive og støtte i forbindelse med genopbygningen af såvel centralt som decentralt styre, etablering af en grundlov og andet nødvendigt lovgrundlag, etablering af et socialt sikringssystem samt håndtering af menneskerettigheder, og hovedformålet er derfor at støtte normaliseringsbestræbelserne i Irak.

Missionen er opdelt med det formelle hovedkvarter (politisk og humanitært arbejde) i Amman, Jordan.
Administration og logistik er placeret i Kuwait.
Derudover har man et operativt hovedkvarter i Bagdad og et "Area Office" i Erbil i det kurdiske selvstyreområde.

En dansk officer har indtil udgangen af august 2012 virket som militær rådgiver for UNAMI og FN's sikkerhedsorganisation i Bagdad.

UNAMA
United Nations Mission in Afghanistan

Danmark bidrager til missionen med to officerer.
UNAMA blev etableret den 28. marts 2002 ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 1401, der fulgte op på en aftale i Bonn.
Aftalen indebar udarbejdelse af en ny forfatning og afholdelse af almindelige valg. UNAMA blev også bemyndiget til at varetage al form for humanitær bistand og genopbygning.

UNAMA's mandat fornys hvert år, og i 2008 nævner FN's generalsekretær, at det vejledende princip for UNAMA bør være at forstærke afghansk lederskab og at styrke den internationale sammenhængskraft til støtte for dette lederskab.


UNCMAC
United Nations Command Military Armistice Commission

Der er to danske officerer i missionen.
Den første danske officer ankom til missionen i maj 2009. I juni 2009 tilgik der yderligere en dansk officer.

FN’s mission UNCMAC har sine rødder helt tilbage i 1950, da Nordkorea angreb Sydkorea, og FN’s Sikkerhedsråd besluttede i en resolution at beskytte Sydkorea. Denne resolution er stadig i kraft.
I 1953 blev en midlertidig fredsaftale indgået, og det er fortsat denne midlertidige aftale, der er gældende, da det ikke er lykkedes at få etableret en endelig aftale.

Den midlertidge aftale er indgået mellem Nordkorea og FN’s øverstkommanderende, og det er således FN, der har ansvaret for sikkerheden i den demilitariserede zone og Sydkorea. I følge aftalen skal der være en 4 kilometer bred ”buffer zone” langs den 241 km lange demarkationslinje.

I 2000 og 2002 indgik missionen en aftale med Nordkorea om etableringen af to transport korridorer mellem nord og syd. Der er således nu både jernbane og motorvej, der forbinder nord og syd, men passage sker fortsat under overholdelse af meget strikse procedurer.
 
Til at sikre, at alle aftaler bliver overholdt i praksis, har FN missionen etableret to Corridor Control Teams, og den østligste er i maj 2009 kommet under dansk ledelse.
  
Missionen har fra etableringen altid været under amerikansk ledelse, og det kan således betragtes som en tillidserklæring, at Danmark er blevet tildelt en vigtig position i missionen.

I midten af juni tilgik der yderligere en dansk officer, der gør tjeneste i FN missionens hovedkvarter i Seoul.


UNSMIS

United Nations Supervision Mission in Syria
Missionen blev besluttet ved Sikkerhedsrådets Resolution nr. 2043 den 21. april 2012.
FN sikkerhedsråd besluttede den 16. august, at missionen ikke skulle forlænges ud over den 19. august 2012.
Danmark har bidraget med 10 officerer til missionen fra den 10. maj til 19. august  2012.

Missionen er lukket.