Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Hærens Operative Kommando
Forsvaret
18. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

--- Det danske bidrag blev i november 2011 afløst af Østrig ---


Om UNIFIL
United Nations Interim Forces in Lebanon.

UNIFIL blev oprettet i 1978 efter den israelske invasion af det sydlige Libanon.
FN’s  Sikkerhedsråd vedtog resolution nr. 425 og 426, som pålagde Israel at stoppe deres militære aktiviteter i området og trække deres tropper tilbage fra libanesisk territorium.

UNIFIL’s opgaver på daværende tidspunkt var formuleret som tre brede mål:
Tilbagetrækningen af de israelske styrker, genoprettelse af den internationale fred og sikkerhed og støtte til den libanesiske regering i at genvinde autoriteten i området.
De første UNIFIL tropper ankom til området 23. marts 1978.

kort

I 1982 invaderede Israel igen Libanon, og i tre år var UNIFIL’s rolle reduceret til at yde beskyttelse og humanitær hjælp til de lokale. I 1985 trak Israel sig delvist tilbage, men bevarede kontrollen over den sydlige del af Libanon.

I 2000 trak Israel sig helt tilbage, og UNIFIL patruljerede og oprettede checkpoints i området i samarbejde med den libanesiske regering.
I 2006 sendte Hizbollah raketter ind i Israel og angreb en israelsk patrulje, dræbte de tre, sårede to og tog to til fange. Det førte til voldsomme kampe, som kom til at koste fem FN-ansatte livet, mens 16 blev såret.

Den 11. august 2006 vedtog Sikkerhedsrådet resolution 1701. Den pålægger Hizbollah og Israel at stoppe deres angreb og forøgede den fredsbevarende FN-styrke fra omkring 2000 før krigen til ca.15.000. Mandatet blev udvidet, og for første gang blev en maritim task force en del af en FN fredsbevarende mission.
 
UNIFILS opgave er at støtte og assistere Lebanese Armed Forces (LAF) og at være med til at koordinere mellem Israel og den llibanesiske regering.
UNIFIL skal derudover hjælpe med at sikre landets grænser, så der ikke kommer våben ind, som regeringen ikke har autoriseret, og assistere LAF med at etablere en zone mellem Blue Line og floden Litani, så der ikke findes andre våben end dem, som UNIFIL og LAF besidder.
Missionen bygger på et tæt samarbejde mellem LAF og UNIFIL’s styrker.
Der deltager 30 forskellige nationer i missionen, og UNIFIL’s mandat gives for et år ad gangen.

Danmark i UNIFIL
Der har fra december 2009 til november 2011 været 147 danskere i DANCON UNIFIL i det sydlige Libanon. Flyvevåbnet opstillede de første to hold, men fra august 2010 overtog Hæren ansvaret for det danske bidrag til missionen. 

Den danske lejr lå i hovedkvarteret tæt ved byen Naqoura i Sydlibanon, tæt ved middelhavet og den Israelske grænse. Det danske bidrag løste logistiske opgaver for hele UNIFIL styrken. Kontingentets soldater havde mandat til at bruge den nødvendige magt ved selvforsvar samt i forbindelse med løsning af operative opgaver. Soldaterne var dog uddannet til i alle tilfælde at anvende mindst mulig magt i forhold til situationen.

DANCON UNIFIL

Chefer

  • Hold 1 oberstløjtnant Morten Krankel
  • Hold 2 oberstløjtnant Claus D. Bloch
  • Hold 3 oberstløjtnant Flemming Toft
  • Hold 4 oberstløjtnant Ove Kjærsgaard Hansen
  • Hold 5 oberstløjtnant Steen Møller Petersen

I DANCON UNIFIL indgik et stabselement, et logistikkompagni, et militærpolitidetachement og et brandberedskab.

Stabselementet
I stabselementet indgik stabsofficerer, der løste opgaver i UNIFIL’s hovedkvarter, og som samtidig varetog forbindelsen mellem logistikkompagniet og UNIFIL’s hovedkvarter. De beskæftigede sig med planlægning og udførelse af genforsyning, transport og vedligeholdelse.

Kompagniet
Logistikkompagniets bestod, udover de almindelige funktioner, af en stor transportdeling og en servicesektion.

Transportdelingen tegnede sig for halvdelen af kompagniet og bestod af kroghejslastbiler, en sektion med terrængående biler, en stor bussektion og en bjærgningssektion.
Delingens primære opgave var at støtte de øvrige nationer i UNIFIL med løft af gods og personel i forbindelse med deres leave og rotationer samt at løse transportopgaver for hovedkvarteret.

Servicesektionen bemandede blandt andet FN’s interne depoter og håndterede alt fra almindelige forbrugsting til kontorer og til mindre og større byggematerialer.
Servicesektionen omfattede også en drivmiddelsektion, der leverede gas og brændstof, samt en reperationssektion der bemandede FN's centrale værksted for hjulkøretøjer.
Hovedparten af kompagniets soldater havde et tæt samarbejde med både lokalt ansat civile og mange af de øvrige nationer i UNIFIL.

Militærpolitidetachement
Det danske militærpolitis opgaver i UNIFIL omfattede støtte ved trafikuheld, håndtering af hittegods, opretholdelse af lov og orden, koordination med øvrige militærpoliti-enheder, støtte til Forsvarets Auditørkorps, militærpolitifaglig rådgivning til CH/DANCON samt planlægning og støtte til VIP besøg.

Særligt opgaven omkring trafikuheld var omfattende, idet FN’s procedurer krævede en MP-rapport på alle uheld, uanset hvor banale de måtte synes at være. Uden en MP-rapport bliver blev ganske enkelt ikke repareret.

Beredskabet
UNIFIL’s brandberedskab blev dækket af Beredskabsstyrelsen, og benævnt  "Fire Brigade".
Styrken var under operativ ledelse af en Force Fire Marshall, som havde ansvaret for beredskabet i alle 30 FN lejre i ansvarsområdet (AO).

Beredskabets 10 mand stod for brandslukning i lejren og i ansvarsområdet. Der har været cirka 12 brande, siden Danmark overtog ansvaret i UNIFIL. Beredskabet havde ansvaret for uddannelse i brandbekæmpelse i egen og i andre lejre, de udførte brandinspektioner og havde vagt ved helikopterlandningspladsen. Derudover stod de for brand- og redningsøvelser samt byggesagsbehandling, og ved større uheld samarbejdede de med MP detachementet.

Enheden var under taktisk kontrol af chefen for DANCON.

Læs også bladet:
UNIFIL 2009-2011. Tillæg til Hæren Nr. 5-2011