Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Hærens Operative Kommando
Forsvaret
17. september 2014

Globalnavigation

clear
Links

Indholdsområde

 
 
 

Forsvarskommandoen (FKO)

FKO er forsvarets overordnede, koordinerende og styrende myndighed. FKO består af Forsvarschefen, general Peter Bartram, og Forsvarsstaben. Øverste chef for Forsvarskommandoen er Forsvarschefen. Forsvarsstaben forestår, i samarbejde med kommandomyndighederne og de funktionelle tjenester, den overordnede styring af forsvarets samlede virksomhed i både udviklings- og driftssammenhæng.


Hærens Operative Kommando (HOK)
HOK er hærens øverste myndighed. Her kan du finde kontaktoplysninger og links til de enheder, der hører under HOK.Søværnets Operative Kommando (SOK)

SOK er søværnets øverste myndighed. Her kan du finde kontaktoplysninger og links til de enheder, der hører under SOK.Flyvertaktisk Kommando (FTK)

FTK er flyvevåbnets øverste myndighed. Her kan du finde kontaktoplysninger og links til de enheder, der hører under FTK.Forsvarets Personeltjeneste (FPT)
FPT er ansvarlig for personalepolitik, policy og udvikling på personaleområdet i Forsvaret. Varetager Human Ressources-funktionen for alle medarbejdere i Forsvaret, herunder rekruttering af civilt og militært personel.                  

Her kan du finde oplysninger om ansættelsesforhold i forsvaret såsom løn, pension, personalepolitik og lignende. Ligeledes tal over udsendte soldater, sårede med mere.Forsvarets Rekruttering (FVR)
Forsvarets Uddannelser er på mange måder ikke som andre. Du kan uddanne dig til lands, til vands og i luften. Du lærer at arbejde under pres. Du lærer teamwork og ledelse. Og du kan blive alt fra håndværker og konstabel til akademiker og frømand.
 Veteranportal-/ Soldaterportalen
Soldaterportalen er en onlineportal for Forsvarets ansatte og deres pårørende. Målet med portalen er at give soldater og pårørende et tilbud om let og sikker online kommunikation. Portalen gør det muligt at oprette personlige dagbøger og fotoalbums, så pårørende og venner kan følge med i livet i missionsområderne - eller på de enkelte tjenestesteder rundt om i landet. Venner og pårørende kan også uploade billeder og skrive dagbøger samt holde kontakt via portalen.Forsvarets Veteranportal-/ Pårørendeportal
Pårørendeportalen er til for at gøre det nemmere for dig som pårørende at finde frem til de oplysninger, du søger. Målet er at præsentere en samlet indgang til pårørenderelevante oplysninger, rådgivningstilbud m.v., så det bliver lettere for Forsvarets pårørende at finde frem til de ønskede informationer. Her kan du også finde links til Forsvarets Psykologer, Familienetværket, Kammeratstøtteordningen, Soldaterlegatet og meget andet.
 Forsvarets Materieltjeneste (FMT)
FMT er forsvarets materielfaglige myndighed. FMT indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler og lommeknive. Her kan du læse mere om FMT´s opgaver, finde kontaktoplysninger og generel information.
 Forsvarets Auditørkorps (FAUK)
FAUK er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem.
 Forsvarsakademiet (FAK)
Dansk Forsvars internationale videnscenter. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og konsulentydelser inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile udenfor Forsvaret
 Hjemmeværnet (HJV)
HJV er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile myndigheder i næsten alle tænkelige situationer. Her kan du læse meget mere om hjemmeværnets opgaver, struktur og nyheder.
 Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU)
FSU er overordnet ansvarlig for det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglig ansvarlig for sanitetsområdet i forsvaret, nationalt såvel som internationalt.
 Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT)
FRT varetager den samlede regnskabsvirksomhed i Forsvaret. Opgaverne spænder vidt, fra betaling af forsvarets regninger til over udvikling af regnskabsmodel og regnskabssystemer.
 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE)
FBE) planlægger, projekterer og udfører bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for forsvaret. De sørger desuden for der bliver gjort rent, slået græs, serveret mad i kantinerne samt en masse andre praktiske opgaver. FBE er til stede på hver eneste kaserne, flyvestation eller flådestation i Danmark.