Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
23. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Generelt om Oksbøllejren 

OKSBØLLEJREN blev oprettet i 1929, hvor de første skydninger fandt sted på Kallesmærsk Hede. Skyde- og øvelsesområdet er landets største og omfatter i dag godt 6.500 hektar.
Området anvendes af forsvarets myndigheder, primært hæren, til større øvelser samt skydning med alle våbentyper. Antallet af øvelsesdage er ca. 300 om året og antallet af skydedage er ca. 250 om året.
Når forsvaret ikke anvender området, er dette fuldt tilgængeligt for offentligheden med undtagelse af selve nedslagsområdet på Kallesmærsk Hede.

Oksbøllejren var tidligere en myndighed under Hærens Operative Kommando, men er i dag navnet på en garnison, hvor adskillige myndigheder og enheder har til huse.

Det drejer sig om:

  • Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, der hører under Værnfælles Forsvarskommando, hærstaben. Centret støtter kamptropperne med kurser, studie- og udviklingsvirksomhed og inspektioner. Chefen for Hærens Kamp- og Ildstøttecenter er tillige garnisonskommandant.
  • Skydesikkerhedssektion (SKYSIKSEK), der hører under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og har ansvaret for ansvaret skydesikkerheden i Oksbøl, Borris, Hevring, Nymindegab, Jægerspris, Bredetved  og  Raghammer samt Stold (fra 1. januar 2014 tillige øvelsesterrænerne i Karup, Rømø, Tranum, Ålbæk og Halk). 1. april 2015 er Halk overgået til SKYSIKSEK.
  • Team Oksbøl, under Distrikt Vestjylland, der udfører den egentlige drift af Oksbøllejren. Opgaven omfatter bl.a. deskfunktion, arealpleje, snerydning, affaldshåndtering og alle de andre opgaver, der skal varetages for at få et tjenestested til at fungere.
  • Skydesikkerhed Oksbøl, der holder opsyn med skyde- og øvelsesterrænet samt bemander hovedvagten.
  • 1. Danske Artilleriafdeling der hører under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter. Afdelingen indgår i 1. Brigade.
  • Drivmiddelsektionen, der hører under Trænregimentet. Sektionen servicerer øvende enheder med brændstof og olier.
  • Udleverende Depot, der hører under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  • Værkstedsområde Oksbøl, der ligeledes hører under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  • Reparationsdelingen fra Trænregimentet, som udfører reparationer for enheder i Oksbøllejren.