Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
23. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 
$0Dansk flag Information om skydninger på Kallesmærsk hede og farvandsaflysninger.$0Disse sider oplyser om afspærringstider på skydning i skydeområdet. Oplysning om adgang til øvelsesområdet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejene.$0Spørgsmål kan rettes til Oksbøllejren, tlf. 7283 9560.$0Disse sider opdateres løbende i takt med, at oplysninger tilgår skydekontoret.$0$0Britisk flag Information about live firing on Kallesmærsk hede and nautical cancellations.$0These pages contain information on the periods when the firing range is cordoned off due to live firing. Information on admittance to the training area can be found on the boards placed at the approach roads.$0Further information is available from Camp Oksbøl, tel. (0045) 7283 9560.$0These pages are continuously updated.$0$0Tysk flag Information über Schießübungen auf Kallesmærsk hede und nautischen warnnachrichten$0Diese Seiten enthalten Information über Absperrung während Schießübungen im Schießgelände. Information über den Zutritt auf das Übungsgelände gibt es auf den Informationstafeln an den Einfallstraßen.$0Weitere Informationen können Sie beim Oksbøllager erhalten, Tel. (0045) 7283 9560.$0Diese Seiten werden laufend aktualisiert.$0$0Kort: Opdeling i skyde- og øvelsesterræn$0