Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Oksbøllejren
Forsvarets logo
17. januar 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Dansk flag Information om skydninger på Kallesmærsk hede og farvandsaflysninger.
Disse sider oplyser om afspærringstider på skydning i skydeområdet. Oplysning om adgang til øvelsesområdet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejene.
Spørgsmål kan rettes til Oksbøllejren, tlf. 7283 9560.
Disse sider opdateres løbende i takt med, at oplysninger tilgår skydekontoret.
 

Britisk flag Information about live firing on Kallesmærsk hede and nautical cancellations.
These pages contain information on the periods when the firing range is cordoned off due to live firing. Information on admittance to the training area can be found on the boards placed at the approach roads.
Further information is available from Camp Oksbøl, tel. (0045) 7283 9560.
These pages are continuously updated.

Tysk flag Information über Schießübungen auf Kallesmærsk hede und nautischen warnnachrichten
Diese Seiten enthalten Information über Absperrung während Schießübungen im Schießgelände. Information über den Zutritt auf das Übungsgelände gibt es auf den Informationstafeln an den Einfallstraßen.
Weitere Informationen können Sie beim Oksbøllager erhalten, Tel. (0045) 7283 9560.
Diese Seiten werden laufend aktualisiert.

Kort: Opdeling i skyde- og øvelsesterræn