Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
29. juli 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Nyhedsbreve fra søværnets enheder 
Operative enheder:
Fregatter Inspektionsskibe Støtteskibe
Fregat



PETER WILLEMOES


Inspektionsskibe


THETIS
TRITON
VÆDDEREN
HVIDBJØRNEN
 Støtteskibe


ABSALON
ESBERN SNARE

Inspektionsfartøjer

Inspektionskuttere

Miljøfartøjer
Inspektionsfartøjer KNUD RASMUSSEN
EJNAR MIKKELSEN
TULUGAQ TULUGAQ



Miljøfartøjer GUNNAR THORSON
GUNNAR SEIDENFADEN
MARIE MILJØ



OPLOG
OPLOG OPLOG TEAMS


Skoleskibe
Skoleskibe ALHOLM og ERTHOLM



SVANEN-klasse SVANEN &
THYRA



GEORG STAGE GEORG STAGE





Udfasede, oplagte og henlagte enheder:
Ubåde Korvetter Orlogskuttere
Ubåde
SÆLEN





Korvetter NIELS JUEL
OLFERT FISCHER
PETER TORDENSKIOLD


Orlogskuttere SAMSØ





Patrulje-, missil- og minerydningsfartøjer
Patrulje-, missil- og minerydningsfartøjer
GLENTEN
HAVKATTEN
LAXEN
MAKRELEN
RAVNEN
STØREN
SØLØVEN
VIBEN