Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
20. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Idrætsuddannelser 

Center for Idræt
Søværnets Sergent- og Grundskoleskole
Søværnets Officersskole
Danmarks Idrætsforbund

Forsvaret, med Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræt (CFI) som omdrejningspunkt tilbyder en række idrætsuddannelser inden for MILITÆR FYSIKS TRÆNING.
Kurserne afvikles centralt på Svanemøllens Kaserne og i visse tilfælde eksternt ude på tjenestestederne. Fælles ved kurserne er at de teoretiske og praktiske indhold har et militært afsæt for at skabe forståelse for vigtigheden i at træne, så operative arbejdskrav kan løses.

Kurserne CFI tilbýder p.t. er følgende:

Militær Fysisk Træner (MFT) 1 - 3.
Nærkampkursus
Banelæggerkursus
Bliv din egen træner intops
Physical section training advisor
INTOPS kursus

Perioder for tilmelding kan hentes her.

På Søværnets Sergent- og Grundskole gennemgår alle MFT 1 pensum og på Søværnets Officersskole MFT2, hvilket gør at Søværnet inden for en kort årrække råder over en del velfunderede idrætsformidlere der kan motivere, igangsætte og vejlede personel på alle niveauer.

Hvis du ønsker at benytte det civile uddannelsessystem kan en god start være at gennemføre en eller flere af de kurser der tilbydes under Danmarks Idrætsforbund. DIF kursustilbud og vilkår kan du finde ved at benytte følgende link.