Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
21. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Fakta om NATOs anti-piraterioperation OPERATION OCEAN SHIELD 

Baggrund for OPERATION OCEAN SHIELD
OCEAN SHIELD logoNATO´s støtte til det internationale samfunds indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn er siden den. 17. august 2009 blevet gennemført i rammen af OPERATION OCEAN SHIELD.

OPERATION OCEAN SHIELD bygger på Alliancens erfaringer fra indsatsen mod pirateri i NATO´s tidligere operationer – OPERATION ALLIED PROTECTOR og OPERATION ALLIED PROVIDER. Sidstnævnte var støtte til eskortering af World Food Programme-skibe med nødhjælp til Somalia.

Opgaver
OPERATION OCEAN SHIELD har fokus på anti-piratoperationer til søs og vil indgå i den koordinerede indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn.

Der er fire hovedopgaver i operationen, som omfatter:
• Eskortering af handelsskibe og afskrækkelse af pirater
• Indgreb over for piratvirksomhed
• Opsøgende indsats mod formodede piratskibe
• Regional kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning har til formål bl.a. at hjælpe regionen med på sigt selv at kunne bekæmpe pirater, og endvidere sikre at landene fremadrettet i større grad kan bidrage til en større maritim sikkerhed i området.

NATOs stående flådestyrker deltager på skift i perioder af fire måneder ad gang i OPERATION OCEAN SHIELD.

Operationsområdet
 Området udgør ca. 6,5
 millioner kvadratsømil
 og svarer til ca. halvdelen
 af størrelsen på USA.

Geografi
Operationsområdet for OPERATION OCEAN SHIELD omfatter det internationale farvand i Røde Havet, Aden Bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav op til Hormuz-strædet og Somalia Bugten ned til Madagaskar.

Tidligere dansk deltagelse
Danmark har tidligere bidraget i OPERATION OCEAN SHIELD med ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen i følgende perioder:

  • Januar til marts 2010
  • August 2010 til juni 2011 (inklusiv styrkechef fra august til december 2010)
  • Oktober 2011 til juni 2012
  • Oktober 2012 til maj 2013
  • Oktober til december 2013

Herudover har Danmark tidligere bidraget i indsatsen mod pirateri således:

  • Januar til april 2008 med inspektionsskibet THETIS i World Food Programme
  • September 2008 – januar 2009 med en enhed af ABSL-klassen (inklusiv styrke-chef) i Task Force 150.
  • Januar til april 2009 med enhed af ABSL-klassen i Task Force 151.
  • Januar til marts 2012 med styrkechef og stabsbidrag i Task Force 151.

International lovgivning
Det danske bidrag til OPERATION OCEAN SHIELD kan foretage anti-piraterioperationer i henhold det politisk vedtagne mandat. Dette mandat bygger bl.a. på FN’s Havretskonvention, samt et antal af FN’s sikkerhedsrådsresolutioner.

Dokumentarfilm
Se NATO's dokumentarfilm om OPERATION OCEAN SHIELD her

Relevante nyheder
Nyheder fra tidligere bidrag til operation OCEAN SHIELD kan læses under Nyt og Presse, Bekæmpelse af pirateri.
Nyheder fra det nuværende bidrag kan læses herunder:


Under deltagelse i NATO Antipirateri operationen Ocean Shield ved Afrikas Horn, gennemfører ESBERN SNARE - og den om bord værende stab - møder og samtaler med ledere fra de somaliske kystbyer og regioner.

Besætningen om bord på støtteskibet ESBERN SNARE, der for tiden er indsat i Operation RECSYR i Syrien, blev under et sjældent havneophold dekoreret for deres anti-pirateriindsats i efteråret 2013. Fotos: Kim Jacobi Hansen

Søværnets Taktiske Stab overtog i midten af december 2013 kommandoen over den internationale flådestyrke Combined Task Force 151.

Under et besøg i Bahrain i starten af denne uge fik forsvarschefen et indblik i de mange militære maritime operationer, som det internationale samfund har i gang i regionen.

Selv om antallet af piratangreb og kapringer af skibe er faldet væsentligt over de senere år, er pirater stadig et problem i verdens mest trafikerede sejlruter.

Der er ved en kenyansk domstol den 23. januar 2014 faldet dom i sagen mod 24 pirater for pirateri og kapring af fartøjet F/V Ariya (JELBUT 24).

Fredag aften blev tankskibet MV Nave Antropos forsøgt angrebet af pirater i det Arabiske Hav. Skibet formåede at afværge angrebet og alarmerede flådestyrkerne i nærheden, som straks sendte skibe, helikoptere og fly til området.

Medens mange har brugt fridagene omkring jul og nytår på at holde fri sammen med familien derhjemme, har skibene i Combined Task Force 151 været på patrulje i det Indiske Ocean. Skibene er her på udkig efter pirater alle dage, hele året rundt.

Søværnets Taktiske Stab overtog torsdag den 12. december ledelsen af den internationale flådestyrke Combined Task Force 151, som bekæmper pirateri.

Medens ESBERN SNARE er blevet trukket ud af antipirateri indsatsen i Adenbugten, er Søværnets Taktiske Stab i fuld gang med den sidste klargøring til at overtage kommandoen for antipirateri operationerne under Combined Maritime Force - CMF.

Støtteskibet ESBERN SNARE har været indsat i NATO's antipirateri-operation Ocean Shield ved Afrikas Horn siden den 8. oktober. Fredag gøres støtteskibet klar til ny mission.

Danmark har opnået aftale med Seychellerne om, at de ni formodede pirater, som har været tilbageholdt på ESBERN SNARE siden den 10. november 2013, overføres til Seychellerne med henblik på retsforfølgning.

I forbindelse med et taktisk anløb af Mombassa var der mulighed for, at ESBERN SNAREs besætning kunne donere til et lokalt børnehjem.

Støtteskibet ESBERN SNARE har i de seneste to uger trænet boardinghold fra Tanzania, Uganda og Kenya som en del af øvelsen CUTLASS EXPRESS. Øvelsen var en del af den internationale støtte til maritim kapacitetsopbygning i Østafrika.

Under patrulje i Det Indiske Ocean har flådefartøjet ESBERN SNARE bordet to fartøjer. Ni formodede pirater tilbageholdes nu om bord.

Besætningen på støtteskibet ESBERN SNARE kunne i mandags stemme til det kommende kommunal- og regionsvalg. Valget blev afviklet i rum sø ud for Somalias østkyst, hvor skibet patruljerer som en del af NATOs indsats mod pirateri.

ESBERN SNARE, der er indsat i NATOs antipirateri-operation i Det Indiske Ocean, mødtes i sidste uge med ledere fra den somaliske landsby Hobyo. Formålet var at opbygge gensidig dialog og forståelse.

Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgte i sidste uge ESBERN SNARE, der i øjeblikket er udsendt til NATOs antipiratjagt operation i Det Indiske Ocean. Her så ministeren, hvad skibet kan bidrage med i jagten på pirater.

ESBERN SNAREs besætning var parat til at modsvare eventuelle angreb under turen gennem Suezkanalen.

På vej mod NATOs anti-pirateri operation ved Afrikas Horn bliver skibets besætning undervist i somalisk kultur, somalisk sprog og i brug af tolk.

Støtteskibet ESBERN SNARE's ca. 150 mand store besætning er i disse dage på vej til området øst for Afrika for at bekæmpe pirateri. Der er nu mulighed for at følge både chef og besætning på Twitter.

Besætningen om bord på krigsskibet ESBERN SNARE har travlt, mens skibet er på vej mod Somalibassinet. Skibet er i de kommende fire måneder udsendt til NATOs antipirateri-operation i området.

Lørdag tog den omkring 150 mand store besætning ombord på ESBERN SNARE afsked med familie og venner på kajen i Frederikshavn. Støtteskibet skal i de kommende fire måneder indgå i NATOs antipirateri-operation i det Indiske Ocean.

Støtteskibet ESBERN SNARE sætter på lørdag kurs mod NATOs antipirateri-operation i Det Indiske Ocean.