Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
22. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Generelt om Sø- og flyredningstjenesten - JRCC Danmark 

På vagt i JRCCEftersøgnings- og redningstjenesten, dagligt benævnt SAR-tjenesten (Search And Rescue), ledes fra Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som ligger ved SOK i Århus. JRCC  er bemandet med personer fra henholdsvis søværnet og flyvevåbnet.

JRCC tager sig af redningsopgaver både med skibe og med helikopter i dansk område
 
I redningstjenesten indgår en lang række enheder fra flyvevåbnet, søværnet, marinehjemmeværnet  og Fiskeridirektoratet, som kan hjælpe, når uheldet er ude.

Alle årets dage dækker tre  redningshelikoptere, placeret i henholdsvis Ålborg, Skrydstrup og Roskilde, det  danske ansvarsområde inden for få minutter efter, at der er slået alarm. Ved mere ekstreme vejrforhold er yderligere én helikopter placeret i Rønne.

Søværnet har konstant tre skibe på havet, som kan indsættes i en redningsaktion med øjeblikkeligt varsel.  Redningsstationer og marinehjemmeværnets flotiller samt fiskeridirektoratets redningsskibe kan efter alarmering fra JRCC indsættes med meget kort varsel.

redningshelikopter. Foto: Flyvertaktisk Kommando

Nødmeldinger via et globalt kommunikationssystem, benævnt GMDSS, behandles af JRCC.

Desuden overvåger JRCC et satellitovervågningssystem (COSPAS/SARSAT), som kan opdage diverse nødsendere. Alarmer fra nødsendere kan nå satellitovervågningssystemet inden for dansk område og fra danske skibe og fly ude i verden.

JRCC behandler hvert år i gennemsnit cirka 2500 anmeldelser, hvoraf cirka 1000 fører til en aktion. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer.

Herudover behandles cirka 300 GMDSS alarmer og cirka 350 COSPAS/SARSAT alarmer årligt.
JRCC gennemfører desuden en række redningsdemonstrationer, hvor søværnets skibe og flyvevåbnets redningshelikoptere medvirker.

Desuden holder Flyvertaktisk Kommando, i samarbejde med Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste en årlig temadag om badesikkerhed og søredning.