Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
30. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ammunitionsrydning 

MinebortsprængningI havet omkring Danmark findes store mængder af ammunition og sprængstof af næsten alle typer. Denne ammunition og sprængstof er efterladenskaber fra det 20. århundredes 2 verdenskrige. Det sker ofte, at ammunition eller sprængstof opfiskes under fiskeri, findes i forbindelse med bygningsarbejder til søs eller simpelthen driver i land.

Søværnet er ansvarlig for uskadeliggørelse af funden ammunition og sprængstof, herunder ilanddrevet eller opfisket gasammunition. Ansvarsområdet omfatter de danske farvande fra strandkanten og ud. Ammunition og sprængstof, som er drevet iland er det også søværnets ansvar at uskadeliggøre.

Mine på strandOpgaven løses til dagligt af Danmarksvagten. Denne består af personel, som er tilknyttet Søværnets Frømandskorps Explosive Ordnance Disposal og indsatsafdeling (FKP EOD), samt Maritimt Overvågningscenter Syd.

Ledelse og koordination af udrykninger udføres af henholdsvis Maritimt Overvågningscenter Nord og Maritimt Overvågningscenter Syd. FKP EOD har  ekspertisen i ammunitionsrydning og er overordnet ansvarlig for sikkerheden.

I sager, som kræver mere end, hvad det daglige beredskab umiddelbart kan håndtere, kan der indkaldes yderligere personel gennem Søværnets Operative Kommando.

Hvis du finder ammunition eller sprængstof i Danmark – enten til søs eller på kysten, skal du kontakte et af de to overvågningscentre eller ringe direkte til SOK på telefon 89 43 30 99 / 72 85 00 00. Du kan også kontakte det lokale politi.

Både politiet og Søværnets Operative Kommando ved, hvilket maritimt overvågningscenter der skal tage sig af fundet. Når alarmen er modtaget, sender det maritime overvågningscenter personel, der uskadeliggør ammunitionen eller sprængstoffet. På stedet undersøger det udsendte personel sprængstoffet eller ammunitionen og vurderer, hvordan det skal bortskaffes.

SennepsgasForuden at tage ud til fund af ammunition og sprænstof rydder søværnets personel hvert år ammunition ved Kalø Vig, Melby og Oksbøl Skydeterræn.

I forbindelse med større byggearbejde i vores farvande sker det ikke sjældent, at der under arbejdet bliver fundet ammunition eller sprængstof fra verdenskrigene, hvilket stopper arbejdet. Sådanne sager ledes af FKP EOD, hvilket også gælder de førnævnte årligt tilbagevendende ammunitionsrydninger.

Antallet af ammunitionsrydninger i Danmark årligt er ca. 140, hvoraf gassager er ca. 10. I de årligt tilbagevendende sager ryddes hvert år ca. 600.000 kvadratmeter havbund.