Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
23. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Aktivitetsoversigt, nationalt 

KortDøgnet rundt – året rundt overvåger søværnet farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne. Overvågningen sker fra søværnets skibe, med satellit og radarstationer, samt fra flyvevåbnets fly, og danner grundlaget for løsningen af de mangeartede myndighedsopgaver søværnet er forpligtet til at løse for Danmark.

Ud af søværnets knap 3.000 medarbejdere er omkring 650 direkte tilknyttet løsningen af de nationale myndighedsopgaver, med halvdelen ombord på skibe og halvdelen i operationsrum m.v. i land.

Klik på kortet for at læse mere om de nationale operationer i Danmark, Grønland og Færøerne.

Under menupunktet ’Nationalt’, til venstre på siden, findes yderligere information om de forskellige myndighedsopgaver søværnet løser.

I højre side findes relevante links, bl.a. over søredningsoperationer (SAR) og forureningsbekæmpelse (OILOPS).

Klik for at gå til information om opgaverne i de danske farvande Klik for at gå til information om opgaverne i Nordatlanten Klik for at gå til aktivitetsoversigt for Nordatlanten Koli for at gå til aktivitetsoversigten for de danske farvande