Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Søværnets Operative Kommando
Forsvarets mærke
19. september 2014

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Søværnets Operative Kommando 

Luftfoto af Søværnets  Operative Kommanado

Søværnets Operative Kommando (SOK) er den danske flådes hovedkvarter. Vi blev oprettet i 1961 og har domicil i Århus. Vi er ca. 400 medarbejdere, hvoraf ca. 2/3 arbejder i døgnbemandede funktioner i vores operationscentre.

Vores opgaver er delt i to hovedområder:

  1. Opgaver i og omkring de danske farvande .
  2. Deltagelse i internationale maritime militære operationer i samarbejde med Danmarks alliancepartnere, som f.eks. NATO.

I Danmark tager vi os blandt andet af opgaver som farvandsovervågning, hævdelse af suverænitet til søs, redningsoperationer, overvågning af havmiljøet og bekæmpelse af forurening på havet, assistance til skibsfarten og andre opgaver til søs for den danske stat.

SOk organisationsdiagramVi løser en stor del af vores opgaver i tæt samarbejde med andre myndigheder i og uden for Forsvaret. Blandt andet Politiet, Søfartsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, kommuner, Danmarks Meteorologisk Institut og SKAT.

Opgaverne løser vi døgnet rundt fra SOK’s operationscenter, hvor personel fra søværnet og flyvevåbnet koordinerer indsættelsen af skibe og fly.

Til at hjælpe med at løse opgaverne har vi desuden to maritime overvågningscentre i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm.

Når vi deltager i internationale operationer kan vi løse en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kamphandlinger.

Skibe og funktioner på land
Det er besætningerne på søværnets skibe og personel fra Søværnets Frømandskorps, der løser opgaverne i praksis, med bidrag fra henholdsvis Flyvevåbnet og Marinehjemmeværnet. Søværnets skibe hører til i to eskadrer, der har hjemhavn i henholdsvis Frederikshavn og i Korsør.

Til at støtte skibene har vi desuden to logistikcentre, som vi kalder Operative Logistiske Støttecentre. De har også base i henholdsvis Frederikshavn og i Korsør, og de kan begge levere støtte til skibene både herhjemme og i udlandet.

Endelig har vi en række skoler, der er samlet under Søværnets Specialskole, foruden Søværnets Officersskole.

Grønland og Færøerne
I grønlandske og færøske farvande er det Arktisk Kommando, der styrer de opgaver, som skibene løser i Nordatlanten.