Vedligeholdelse af støtteudstyr til F-35 på Flyvestation Skrydstrup

Etablering af et såkaldt Product Support Provider netværk (PSPn) bestående af danske virksomheder.

 

Product Support Provider Network

I forbindelse med Danmarks anskaffelse af F-35 kampfly, skal der etableres et såkaldt Product Support Provider netværk (PSPn) bestående af danske virksomheder, som fra 2023 skal støtte Forsvaret i vedligeholdelsen af hele eller dele af støtteudstyret til F-35 (jord-, pilot-, IT- og træningsudstyr) på Flyvestation Skrydstrup. Det skal bemærkes, at der potentielt vil være muligheder for, at danske virksomheder ligeledes kan stå for vedligeholdelsen af støtteudstyr i andre F-35 partnerlande i Europa.

Virksomheder, som bliver en del af PSPn, tegner kontrakt direkte med kampflyproducenten Lockheed Martin (LM). Der er således ikke tale om en dansk udbudsproces, idet Forsvaret ikke bliver aftalepart.

 

Efterspurgte kompetencer

Til etableringen af det danske PSPn søger LM danske virksomheder med kernekompetencer inden for følgende 15 områder:

Hydraulik, pneumatik, elektronik, dieselmotorer, køling, rullende materiel, struktur (metal), struktur (kompositmaterialer), maling (tæring/korrosion), polyalphaolefin (PAO), software (re-load), IT-systemer og -services, servicering af flysimulator, kalibrering (inkl. tryk/belastning test) og Non-Destructive Inspection (NDI).

Flere af de 15 kompetenceområder ikke er specifikke for forsvars- og/eller flyindustrien. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anslår, at omkring 70-80 % af virksomhederne inden for vedligeholdelse af støtteudstyr kan findes inden for andre brancher med relevante kompetencer.

De 15 kompetenceområder beskrives nærmere her[LHP1].

Det bemærkes, at Forsvaret - om nødvendigt og efter drøftelse med Lockheed Martin - kan varetage udvalgte opgaver selvstændigt, hvor det fra Forsvarets side vurderes hensigtsmæssigt.

 

Information og tilbudsgivning

Virksomheder, som ønsker yderligere oplysninger, kan kontakte følgende:

  • Dansk Industri, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (DI FAD)
  • Center for Defence, Space and Security in Denmark (CenSec)
  • Naval Team Denmark
  • Aeronautical Center of Excellence Denmark (ACE Denmark)
  • Dansk Erhverv

Det er hensigten, at DI FAD, CenSec, ACE Denmark, Naval Team Danmark og Dansk Erhverv udarbejder bruttolister over interesserede virksomheder og fremsender disse til F-35 Kampflyprogrammet ved FMI. F-35 Kampflyprogrammet fremsender derefter en samlet liste til LM, der vurderer de samlede muligheder for den fremtidige vedligeholdelse.

 

Forudsætninger

Adgang til PSPn-materialer kræver som minimum, at interesserede danske virksomheder på forhånd har indgået en Non-Disclosure Agreement (NDA) med F-35 Kampflyprogrammet under FMI. Såfremt jeres virksomhed ønsker at indgå en NDA, bedes I kontakte F-35 Kampflyprogrammet på FMI-KTP-NFP@MIL.DK.

De specifikke krav for at blive en del af PSPn vil variere afhængigt af vedligeholdelsesområdet.

 

Forventet tidsplan

2021: Indledende dialog mellem LM og danske virksomheder

2022: Evaluering af danske virksomheders kompetencer, herunder besøg fra LM, konkretisering af opgaverne og kontraktindgåelse

2023: Støtteudstyret leveres og de første F-35 ankommer til Danmark

 

Kontaktoplysninger

Såfremt jeres virksomhed har kompetencer inden for de ovenfornævnte områder, og er interesseret i at indgå i det danske PSPn, kan I rette kontakt til:

  • DI FAD: Frank Bill på tlf. 22 26 01 94 eller e-mail fbi@di.dk
  • CenSec: Charlotte Dalqvist på tlf. 26 29 76 31 eller e-mail charlotte@censec.dk
  • Naval Team Denmark: Per Starklint på tlf. 33 33 96 94 eller e-mail ps@navalteam.dk
  • ACE Denmark: Kim Ribert på tlf. 41 72 92 10 eller e-mail kr@ace-denmark.dk
  • Dansk Erhverv: Christoffer Greenfort på tlf. 41 87 08 17 eller på e-mail cgr@danskerhverv.dk

Hvis jeres virksomheder ønsker at høre nærmere om PSPn, kan I rette kontakt til:

F-35 Kampflyprogrammet ved FMI, på e-mail FMI-KTP-NFP@MIL.DK.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til aktuelle anskaffelser, så kontakt F-35 Kampflyprogrammet på mail: FMI-KTP-NFP@MIL.DK.

Sidst opdateret 7. december, 2020 - Kl. 13.04