F-35 produceres på Lockheed Martins fabrik i USA.

Danmarks første F-35 under produktion på fabrikken i Texas, Forth Worth. Foto: Lockheed Martin.

Det skal understreges, at der for udbud i F-35 Kampfly-regi er tale om udbudsanskaffelser, som foretages af Joint Programme Office (JPO). Det er således JPO og ikke Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI), der er ordregivende myndighed. FMI  har hverken indflydelse på udarbejdelsen af RFI-materialet eller beslutning om tildelingen. Det er ligeledes JPO og dermed ikke FMI, som vil være part i en eventuel kontrakt.

I en potentiel udbudsproces er det vigtigt at påpege:

 1. FMI videreformidler således udelukkende materialet til potentielle danske virksomheder, på vegne af JPO.
 2. Danske virksomheder kan få indsigt i tidligere RFI-spørgeskemaer ved at kontakte F-35 Kampflyprogram.
 3. Nedenstående proces må ikke forveksles med en traditionel FMI-udbuds- og anskaffelsesproces.

 

Processen

 • Interesserede virksomheder skal, for at få adgang til det fulde materiale for relevante udbud og anskaffelser, henvende sig til F-35 Kampflyprogram: FMI-KTP-NFP@MIL.DK
 • FMI vil herefter foretage en vurdering af virksomheden i forhold til udstedelse af en Non Disclosure Agreement (NDA)
 • De virksomheder, der kan godkendes til at underskrive en NDA, vil herefter få adgang til RFI-materialet (Request for Information). Materialet håndteres fysisk og kan på grund af dets kommercielle indhold ikke oversendes elektronisk.
 • De godkendte virksomheder skal senest på den angivne frist indsende deres besvarelse til FMI.
 • FMI vil herefter gennemgå de modtagne besvarelser, herunder påføre eventuelle bemærkninger.
 • FMI fremsender herefter besvarelserne til JPO, som foretager evalueringen og tildelingen af opgaven.
 • JPO melder resultatet af deres beslutning til FMI.
 • FMI offentliggør resultatet, samt underretter berørte virksomheder.

 

Evalueringsprocessen

 • JPO’s evalueringsteam (Red Team) står for anbefalingen til det amerikanske forsvarsministerium, som træffer den endelige beslutning om kontrakttildeling til de valgte virksomheder. Red Teamet skal blandt andet sikre, at tildeling af kontrakter sker ud fra en række objektive kriterier og undgå, at der i tildelingen sker en forfordeling af virksomheder i et eller flere partnerlande.
 • Evalueringsprocessen tager typisk seks-otte måneder. Når information om den endelige beslutning om kontrakttildeling tilgår FMI, orienterer FMI de virksomheder, der besvarede RFI’en. Derudover vil FMI offentliggøre resultatet på indeværende side.

Vigtigt

Interesserede virksomheder skal, for at få adgang til det fulde materiale for relevante anskaffelse, henvende sig til F-35 Kampflyprogram: FMI-KTP-NFP@MIL.DK

Sidst opdateret 7. december, 2020 - Kl. 13.13