[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Det var en række menneskelige fejl i forbindelse med processen omkring opbygning af efterretningsbilledet i timerne forud for et angreb, der var årsag til, at den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL sandsynligvis ramte irregulære syriske styrker i området syd for Dayr Az Zawr lufthavn i Syrien den 17. september i år.

Det står klart efter, at hovedkvarteret for den internationale koalition klokken 16:00 dansk tid præsenterede resultaterne af en omfattende undersøgelse af angrebet ved en pressekonference.

- Vi er tilfredse med, at der nu foreligger et resultat af undersøgelsen af koalitionens angreb den 17. september 2016 ved Dayr Az Zawr. Retrospektivt kan vi se, at der blev begået en række fejl i forbindelse med opbygningen af efterretningsbilledet og identifikationen af styrkerne på jorden forud for angrebet, der ikke blev rettet undervejs i processen. Konsekvensen blev, at koalitionen troede man ramte ISIL-enheder, siger chefen for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando, generalmajor Flemming Lentfer.

Danske fly angreb i god tro
To danske F-16-fly deltog sammen med andre nationers fly i angrebene.

- Vi ønsker ikke at begå fejl, Det er konsekvenserne i militære operationer alt for alvorlige til. Det er derfor dybt beklageligt, at danske fly uforvarende har medvirket i et angreb, der med stor sandsynlighed har ramt de forkerte. Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at det danske personel har handlet i god tro, og at angrebene straks blev afbrudt, da der fra russisk side kom meldinger til koalitionens hovedkvarter om, at en syrisk militærposition var blevet ramt, siger generalmajor Flemming Lentfer.

Koalitionens undersøgelse af hændelsen har afdækket, at mindst 15 blev dræbt under angrebene. Undersøgelsen nævner videre, at overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har rapporteret, at 83 blev dræbt den dag angrebene fandt sted.

- Jeg kan oplyse, at de danske kampfly ramte fire pansrede, militære køretøjer ved brug af fem præcisionsbomber. Der er ikke er noget, der tyder på, at de pansrede køretøjer var bemandede på tidspunktet for angrebet, siger generalmajor Flemming Lentfer.

Auditørkorps orienteret
Ifølge generalmajoren er en hændelse som denne i sagens natur en alvorlig sag. Derfor har Forsvarets Auditørkorps også sideløbende med koalitionens undersøgelse fulgt sagen.

Procedurer skal forbedres
Undersøgelsens konklusioner fører nu til, at koalitionen iværksætter en række initiativer, herunder at gennemgå de procedurer, der foregår i forbindelse med udpegning af mål. Også i det danske bidrag er der blevet sat en række konkrete initiativer i gang, der fremover skal sikre stærkere tillid til efterretningerne.

- Den danske Red Card Holder, som godkender eller afviser dansk deltagelse i angreb skal have adgang til det fulde planlægningsgrundlag under større operationer – og ikke bare for de enkelte mål - samt have mulighed for at søge yderligere efterretninger hos Forsvarets Efterretningstjeneste, hver gang de danske fly er på vingerne, slutter Flemming Lentfer


FAKTABOKS: Undersøgelsens hovedkonklusioner

Angrebet den 17. september 2016 ramte efter al sandsynlighed irregulære militære enheder, der støtter det syriske styre.

Undersøgelsen har afdækket, at mindst 15 blev dræbt under angrebet, mens Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har rapporteret at 83 blev dræbt den dag angrebet fandt sted.

Angrebet blev sat i gang, fordi man i koalitionen var overbevist om, at der var tale om en ISIL-stilling.

Årsagen til, at koalitionen troede den angreb ISIL, skyldes flere faktorer:

·         De angrebne enheder bar ikke synlige uniformer. Der blev i det konkrete tilfælde i koalitionen begået en række menneskelige fejl under processen forud for selve angrebet. Blandt andet blev målet for tidligt kategoriseret som et ISIL-mål.

·         Dermed blev der ikke under den videre analyse i tilstrækkelig grad brugt tid på at validere oplysningerne, samt at tage de nødvendige forbehold inden målet blev præsenteret for de militære beslutningstagere.

Koalitionens undersøgelse har identificeret en række områder, der kan forbedres i måludpegningsprocessen.

Du kan læse koalitionens undersøgelse HER