[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Resolute Support – Afghanistan

De danske rådgivere i Army Institutional Advisor Team (AIAT) har i den forgangne uge lagt sidste hånd på ”Afghan Nation Army Training landscape 2020 Feasability Study”. Det er en rapport, der giver et overblik over hele den afghanske hærs uddannelses- og træningssystem og en vurdering af problemområder og svagheder. Rapporten bliver en trædesten for NATO-missionens indsats i den nære fremtid. Det skal bære henimod en mere sammenhængende uddannelses- og træningsindsats i Afghan National Army.


Dansk AIAT rådgiver under samtale med afghansk officer i forbindelse med uddannelse af ANA soldater.


Dansk AIAT rådgiver under samtale på den afghanske logistikskole.


På den afghanske officersskole har en bataljon været på feltøvelse med deltagelse af danske rådgivere. Integration af kvinder på officersskolen er fortsat et stort emne. Det så vi senest, da den australske premierministers ”Gender Advisor” (køn-/mangfoldighedsrådgiver) aflagde besøg på skolen.

Operation Inherent Resolve

Cooperative Deployment – Den Persiske golf
Fregatten Peter Willemoes og hangarskibsgruppen har i den seneste uge opereret i Den Persiske Golf, hvor hangarskibet har gennemført angrebsmissioner som en del af Operation Inherent Resolve. Fregatten har i perioden først og fremmest været med til at koordinere luftbilledet og været en del af luftforsvaret af hangarskibsgruppen.

I den seneste periode har Peter Willemoes derudover gennemført planlagt havneophold i Dubai.
 

   Efter havneopholdet tog skib og besætning afsked med hangarskibsgruppen i Den Persiske Golf for at begynde rejsen tilbage til Danmark. Afskeden med hangarskibsgruppen blev - som traditionen byder – fejret med et kort festlig ’sail past’ (Når to skibe sejler forbi hinanden og hilser med mandskab på dækket).

Under turen gennem Den Persiske Golf og Rødehavet vil fregatten fortsat være en del af støtten til den amerikanske 5. Flåde. Her skal de deltage i opbygningen af overflade- og luftbilledet, som giver de allierede styrker et godt overblik over trafikken på havet og i luften. I Middelhavet vil fregatten blive tilknyttet NATOs Operation Sea Guardian, som overvåger og støtter den kommercielle trafik.

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget fortsætter arbejdet med at koordinere Operation Inherent Resolves mange luftoperationer over Irak og Syrien.  For at sørge for at de danske operatører bliver så integreret som muligt i det internationale samarbejde, er man gået i gang med at uddanne dem til at kunne dække flere dele af ansvarsområdet.

Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget ved Task Force Al Asad har i den forgangne uge trænet 579 irakiske soldater fra den irakiske hær og fra Border Guard Police. De danske, baltiske og britiske trænere uddanner de irakiske soldater i mange forskellige former for militære færdigheder. senest har træningen blandt andet stået på uddannelse i brug af blandt andet maskingevær og morter.

Det danske bidrags lejr-sektion er travlt optaget med byggeri og vedligeholdelse rundt om på Al Asad Air Base. De arbejder på at forbedre forholdene for de udstationerede soldater fra alle nationer på basen.

   Den danske sikringsdeling er med til at bevogte Camp Havoc. De danske soldater arbejder tæt sammen med deres britiske kolleger fra 4 SCOTS, også kaldet ”The Highlanders”. Foto: Presseofficer Mads Rolf Ahrenskjær