[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

UNCMAC - Sydkorea
Siden 2009 har Danmark haft soldater udsendt til FN’s fredsbevarende mission i Sydkorea, United Nations Command Armistice Commission (UNCMAC). Det danske bidrag består af to officerer.

Den ene af de udsendte danske officerer arbejder i hovedkvarteret med diverse planlægningsopgaver. Den anden er såkaldt Corridor Control Officer, hvilket blandt andet vil sige at han har ansvaret for kontrol af de krydsninger, der finder sted af grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea.

I forbindelse med udenrigsminister Anders Samuelsens korte besøg til Sydkorea den 13. og 14. oktober støttede en af de to danske officerer udsendt til missionen, major Jesper Meiborg, ambassaden ved at fortælle om det danske militære bidrag til UNCMAC.

Udenrigsministeren besøgte blandt andet Joint Security Area, som er en del af den demilitariserede zone, på grænsen til Nordkorea. Her fik han en rundvisning i det spændte område og blev også briefet af chefen for United Nations Command Armistice Commission Secretariat (UNCMAC-S) Oberst Steve Lee (USA).


Udenrigsministeren besøger bygning T2, hvor der blev gennemført våbenhvileforhandlinger i perioden mellem 1951 og 1953. Bygningen deles på midten af ”Military Demarcation Line”, så udenrigsministeren står her i Nordkorea. Bemærk at nordkoreanske soldater filmer udenrigsministeren gennem ruden.


MINUSMA – Mali
Det danske C-130J-detachement har i ugens løb fløjet tre missioner for FN. Bidraget har for FN transporteret i alt 145 personer og 89.792 pund gods i perioden 11. oktober til 17. oktober.

Det danske C-130J-detachement, er en del af FN missionen i Mali, forkortet MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Detachementet består af et C-130J Hercules transportfly med besætning, støtte- og Force Protection personel. Opgaven for bidraget er at løse transportopgaver for både den militære og civile del af MINUSMA.

Det danske C-130J-detachement er udsendt til Mali frem til midten af november.

Operation Inherent ResolveTræningsbidraget – Irak

Træningsbidraget har i denne uge trænet 2. Anbar, som er den enhed, der har ansvaret for sikkerheden ved det yderste hegn på Al Asad Air Base. Træningen har i denne uge bestået af uddannelse i fagene afstandsbedømmelse, påkaldelse og ledelse af ild og afsøgning af person og køretøj.

Træningsbidraget har ligeledes påbegyndt et to-ugers mortérkursus for 14 befalingsmænd fra 7. Iraqi Army Division, som har hovedkvarter på Al Asad Air Base, hvor træningsbidraget ligeledes er stationeret.

Træningsbidragets lille mobile træningshold, som i øjeblikket er udsendt til den franske lejr Task Force Monsabert i Bagdad, har i denne uge trænet 30 irakiske befalingsmænd i formationer og kampeksercits. Derudover har de gennemført træning i ild og bevægelse. Der ses en mærkbar fremgang og de irakiske soldater præges løbende til at fremstå som et forbillede for deres underordnede.

Det dansk ledede Building Partner Capacity (BPC) ved Task Force Lion har pr. 14. oktober 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.025 irakiske soldater og politifolk. Træning af 2. Anbar tælles først med ved afslutningen af OIR hold 6, da enheden vil modtage uddannelse gennem hele perioden.