[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve - Irak

De danske soldater fra træningsbidraget har i denne uge gennemført og afsluttet uddannelse og træning af to Border Guards Force-bataljoner. Uddannelsen blev afsluttet med en feltskydningsøvelse, der indebærer kamp fra stilling og indsættelse af beredskabsstyrke.

Træningsbidraget har desuden indsat, et mobilt træningsbidrag inklusive sikrings- og eskortesoldater og tolke på en træningsfacilitet syd for Al Asad-luftbasen, som støtte til de amerikanske koalitionspartnere.

Træningsbidraget har per den 4. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 16.610 irakiske soldater og politifolk.

Det danske militærpoliti-bidrag på Al Asad-luftbasen har gennemført rutinemæssige trafikkontroller samt almindelige politiforretninger og synlig tilstedeværelse.


Den danske konstruktionssektion fra Ingeniørregimentet har i træningspausen støttet med udvikling og vedligeholdelse af øvelsesterrænet på Al Asad-luftbasen. (Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus)

Det danske kirurgbidrag har gennemført en samarbejds- og koordinationsøvelse for det nye hold af læger og sygeplejersker, der har fået overdraget opgaven. 

 
Øvelse: Lejrens KFUM-bestyrer blev sminket som såret og bragt til felthospitalets traumecenter. (Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus)

 
De danske soldater har også selv brug for at træne. Her skydetræning med pistol. (Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus)

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske Hercules-bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR) har i den forgangne uge fløjet fire missioner for koalitionen. På missionerne er der blevet flyttet gods og passagerer mellem Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait, hvor transportbidraget holder til, og flere forskellige destinationer i både Irak og Jordan.

En af flyvningerne var udskiftning af det danske kirurghold, der er udsendt til Al Asad-luftbasen i Irak.


Cockpittet er næsten helt mørkelagt, når der flyves om natten i det danske transportfly.

I perioden fra den 26. november til den 2. december har bidraget transporteret i alt 86 personer og 42.000 pund gods.


Godset på denne flyvning udgøres af to F-16 motorer.

FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende af et transportflybidrag bestående af et C-130J Hercules-transportfly og cirka 25 soldater til Operation Inherent Resolve. Bidraget støtter fra 1. oktober til ultimo marts koalitionen med transport af gods og passagerer fra placeringen på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 20 sikrings- og eskorteopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces. Transport- og sikringsbidraget har endvidere afsøgt fire områder forud for rådgivernes ankomst.  


De danske sikringssoldaters køretøjer linet op for at hente kollegaer, der har været hjemme på ferie.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2.955 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 661 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 78 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 14 biler for sprængstof.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti-opgaver.

Enhanced Forward Presence (eFP) - Estland
Den forgangne uge var præget af fortsat patruljeøvelse for infanteristerne i panserinfanterikompagniet, samtidig med at besætningerne på infanterikampkøretøjerne har gennemført uddannelse på køretøjet og i delingerne.

Da panserinfanterikompagniet har køretøjet CV-90 tilfælles med deres estiske kolleger fra 1. Estiske Infanteribrigade, har der gennem de sidste måneder udviklet sig et samarbejde mellem de danske og estiske soldater. Nu har samarbejdet nået et niveau, hvor de to enheder gennemfører øvelser sammen.


Infanterikampkøretøjerne linet op i Tapa.

I sidste uge kulminerede dette i en øvelse over to dage, hvor de danske og estiske infanterikøretøjer duellerede mod hinanden i to forskellige øvelser. Den ene part skulle forsvare et område, som den anden part skulle besætte.

For danskerne krævede det taktisk list og snarrådighed at matche de stedkendte estere, der ligesom danskerne har laser-duel systemet BT-46. Soldaterne kommer her meget tæt på virkeligheden. Med lasersystemet kan køretøjerne beskyde og ramme hinanden med laser. Bliver man ramt, er man ude af kampen.


Udnyttelse af terrænet er altafgørende i laserduel.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

FRONTEX – Middelhavet
Det danske Challenger-fly, der regelmæssigt er udsendt for at patruljere Middelhavet for EU’s grænseagentur Frontex, er vendt hjem efter en måneds udstationering i Grækenland.

Besætningen har både deltaget i operationer der involverede menneskesmugling af migranter, smugling, fiskerikontrol og redningsoperationer.

En del af opgaverne blev løst ved at skygge mistænkelige fartøjer fra luften. Blandt andet et større forsyningsfartøj, hvor de fem syriske besætningsmedlemmer foretog sænkning af eget skib på 1000 meters dybde af, da kystvagten ville undersøge skibets last.


Skibet med en mistænkelig last, som skibets besætning foretog sænkning af skib på 1000 meters vand, da kystvagten ville om bord.

Det danske Challenger-fly har fløjet i alt 110 timer fordelt på 20 missioner samt ud- og hjemrejse. Patruljeflyet nåede dermed at tilbagelægge mere end 15.000 sømil over Middelhavet og overvågede et havområde svarende til godt fire millioner kvadratkilometer.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Challenger-flyet og de ni udsendte medarbejdere har opereret fra Kreta, hvorfra de siden den 1. november har fløjet missioner for FRONTEX, det europæiske grænseagentur over det græske øhav.

Challenger-bidragets opgave har blandt andet været at opdage migrantbåde og grænseoverskridende kriminalitet, som for eksempel menneskesmugling, narkosmugling, våbensmugling og ulovligt fiskeri samt at hjælpe i søredningsopgaver, hvis der var behov for det.

Opgaven blev afsluttet 30. november. Det er tredje gang i år, at Danmark løser en FRONTEX-opgave med Challenger-flyet, men første gang ud fra Grækenland.

Standing NATO Maritime Group 1 - Østersøen
Flådestyrken har patruljeret i Østersøen, og besætningen på Esbern Snare har desuden gennemført interne øvelser og træning ombord.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.