[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

OIR Hold 7 har i den seneste uge forsat træningen af en irakisk grænsevagtbataljon. De irakiske grænsesoldater er blevet trænet i skarpskydning med M16 riffel, afsøgning for improviserede sprængladninger, instruktørvirke, anvendelse af PKM maskingevær, skarpskydning med morter og grundlæggende infanteriuddannelse.

Træningsbidraget  - Task Force LION/ Building Partnership Capacity - har pr. 18. februar 2018 gennemført og afsluttet træningen af i alt 10.014 irakiske soldater og politifolk. Træningsbidraget har gennemført i alt 58.284 uddannelser (OIR hold 1 – hold 7), hvoraf OIR Hold 7 total har afsluttet i alt 186 uddannelser siden overdragelsen fra OIR hold 6.

Foto: Presseofficer KN Morten. Skarpskydning med let morter. Enheden har i løbet af ugen afsluttet deres 5 dages uddannelse i let morter. Uddannelsen afsluttes med skarpskydning i skydeterrænet ved Al Assad Air Base. Træningsbidraget har nu uddannet over 10.000 irakiske soldater.


Enhanced Forward Presence, Estland

Logistikdetachementet har brugt ugen på vedligeholdelse af køretøjer efter de har deltaget i vinterøvelse, mens panserinfanterikompagniet gennemfører uddannelse i indretning af kampstillinger og udlægning af panserminer.

To delinger har desuden været på skydebanen og delingernes sygehjælpere er blevet uddannet i at lægge drop.


Foto: DANCON. Læge uddanner sygehjælperne i at lægge drop.


Resolute Support Mission, Afghanistan

Lørdag blev et køretøj fra det danske sikrings- og transportbidrag i Kabul angrebet med brandbar væske. Angrebet skete, mens køretøjet holdt i kø i byen. Ilden blev hurtigt slukket, og soldaterne kørte efter episoden tilbage til lejren. Ingen danskere kom noget til.

Tirsdag var et køretøj fra enheden involveret i et trafikuheld. En lokal mand blev ramt af et køretøj, der kørte med omkring 30 kilometer i timen. Den lokale mand klagede efter uheldet over smerter i lænden. Der blev tilkaldt ambulance, og den tilskadekomne fik udleveret et såkaldt claim card, så han ved, hvordan han kan søge erstatning.


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), Nordsøen

I de seneste par uger har fregatten Niels Juel trænet i norsk farvand sammen med SNMG1-gruppen og en række andre NATO-flådefartøjer. Øvelsen har blandt andet haft fokus på elektronisk krigsførelse. En anden stor del af øvelsen, som også har givet fregatten stor træningsværdi, er imødegåelse af mindre konventionelle ubådstrusler.

Fregattens opgave bliver i perioden frem til juli måned at fungere som flagskib for flådestyrkens chef og medarbejderstab, som består af en dansk flotilleadmiral samt en række danske og udenlandske stabsmedarbejdere. Herudover skal Niels Juel bidrage til SNMG1s samlede opgaveløsning, som bl.a. består af maritimt sikkerhedssamarbejde i det nordeuropæiske område.
 

Fregatten Niels Juel deltager i træning af kommende ubådschefer. I baggrunden ses inspektionsskibet Vædderen og den polske fregat General Kazmierz Pulaski sejle tæt forbi den norske ubåd i periskopdybde.