[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Missionerne

Det er mange år siden Danmark havde flere bataljoner udsendt på FN missioner. Midt i 1960erne trak Cypern og Gaza antallet af udsendte tæt på tusinde soldater. I dag er tallet 25 udsendte FN-soldater, og de største missioner er UNMISS og UNTSO i henholdsvis Sydsudan og Mellemøsten (Israel, Jordan, Ægypten, Syrien og Libanon) hvor der begge steder er 10 udsendte danskere.


Arrangementet har deltagelse af alle dele af UNMISS missionen. En udstilling viser alle de  kapaciteter FNs største mission bidrager med. Derudover vil der også være et program med de største sydsudanesiske scenekunstnere.

I Sydsudans hovedstad Juba ser danskerne frem til FN-dagen med både glæde og vemod. Vemoden skyldes at det bliver soldaternes sidste fejring, da Danmark trækker sig ud af UNMISS til marts. Glæden skyldes til gengæld, at FN-dagen bliver markeret med et officielt arrangement i kulturhuset i Juba, som man kan se på invitationen ovenfor. Ovenpå seks års blodige uroligheder, fortæller major Palle Koch, ” Så er sikkerhedssituationen nu så væsentligt forbedret i Juba, at fejringen af FN-dag ikke behøver foregå bag hegn og pigtråd”.

UNTSO blev oprettet i 1948 og er FNs ældste mission. I dag består UNTSO af to observatørgrupper og fire forbindelseskontorer samt en stab, der er placeret i Jerusalem.
Danmark er en af de større bidragydere til missionen, der er på i alt 150 militære udsendte.

På FN-dagen er der 10 danske officerer i missionen, fordelt på OGG, OGL samt forbindelseskontoret til Israel og Jordan. OGG dækker over observatører i Golan på både den israelsk-besatte side og syrisk side, mens OGL betegner observatørerne i Libanon, fortæller oberstløjtnant Finn Nielsen. Danmark besætter for tiden chefstillingen i OGG samt i forbindelseskontoret til Israel og Jordan, hvor Finn Nielsen selv er chef.


Hovedkvarteret ligger i Government House i Jerusalem, der husede den Britiske Guvernør, da Palæstina var et britisk mandat under Folkeforbundet i første halvdel af forrige århundrede. Her holdes der en lille parade/ceremoni, hvorefter der er fælles spisning, arrangeret af de forskellige nationer. Et nordisk bord anrettes af Danmark, Norge og Finland, fortæller Finn Nielsen.


Når Danmark trækker sig fra FNs mission i Østafrika, er det planen at øge indsatsen i det vestlige Afrika, hvor FN er til stede i Mali med MINUSMA. Her har Danmark to udsendte majorer i hovedstaden Bamako.


Hovedkvarteret i Sektor Oest i Gao huser MINUSMAs efterretningsafdeling, hvor den tredje dansker er placeret. Oberstløjtnant Esben Reese-Petersen er chef i den fredsbevarende missions efterretningsafdeling sektor i Gao. ”Der er ikke planlagt nogen større markering af FN-dagen i Gao. Den vil blive nævnt og respekteret under morgenbriefingen.” fortæller Reese-Petersen.


I Danmark
Foreningen De Blå Baretter organiserede tidligere de danske soldater, som gennem tiden har været udsendt på FN-missioner. I dag hedder foreningen Danmarks Veteraner. Over hele landet findes lokalforeninger, hvor FN-dagen vil blive fejret. Den primære markering finder dog sted ved monumentet på Kastellet i København. Taler, parade og kranselægning finder sted fra klokken 11:00.



I Jylland er Rindsholm Kro ved Viborg ramme om både parade og efterfølgende arrangement fra kl.17:00.

Flertallet af de danske FN-veteraner har været udsendt til Cypern eller Gaza, der i tal er langt de største danske FN-missioner.
Hvad Gaza angår landede FN’s første væbnede fredsbevarende styrke 15. november 1956 på den ægyptiske flybase Abu Suweir med 50 danske soldater. Det var de første soldater nogensinde, som var udsendt for at være med i en militær fredsbevarende FN-styrke. Det skete efter, at Israel, Storbritannien og Frankrig havde angrebet Ægypten, fordi landets præsident ville have kontrollen med Suez-kanalen.

FN-styrken fik navnet UNEF og var de første år på 6.000 mand, hvoraf 400 var danske soldater.




Den første styrke hed Danor og bestod af danske og norske soldater. Styrken rykkede gennem Sinai Ørkenen da briter, franskmænd og israelere havde trukket sig. Turen fra Suez Kanalen til Israels grænse sluttede i marts 1957. Nedenfor kan man se et klip fra dokumentarfilm om turen til grænsen.


FN missioner med størst dansk bidrag:
Cypern: Ca. 23.000
Gaza: Ca. 11.000
Eks-Jugoslavien: ca. 8.000
Libanon: Ca. 1.555
Mellemøsten (UNTSO): ca. 1.054
Congo: Ca. 1.000
Kashmir: 567