[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og i den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken deltager I den store øvelse “Open Spirit”. Øvelsen foregår i år i Litauiske farvande, hvor der under anden verdenskrig blev lagt cirka 1600 miner ud for Klaipeda. Ud af alle disse miner er der kun blevet fundet cirka 150 siden 1995.

Den danske minerydningsstyrke opererer fra Flagskibet HDMS Thetis. Styrken består af to droner, to containere og fem minedykkere.
Besætning om bord HDMS Thetis har kørt en del interne øvelser for at træne deres beredskab og færdigheder.


HNLMS Zierikzee har lagt sig på siden af HDMS Thetis for at modtage brændstof, så de kan fortsætte deres operation uden at skulle i havn for at tanke.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
Grundet ramadanen holder de irakiske sikkerhedsstyrker en pause i uddannelsen. En stor del af de udsendte soldater ved Operation Inherent Resolve er derfor på fælles orlov de næste tre uger.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Den danske radar leverede et luftbillede 99,5% af tiden den seneste uge. De 0,5% af tiden, hvor radaren ikke var i drift, skyldes planlagt vedligeholdelse.
De danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen støtter fortsat koalitionens missioner med koordinering af luftrum.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:  FRONTEX – Kystovervågning på land, Grækenland

På Kos har det udsendte hold og det varmesøgende kamera assisteret med fund af to både med henholdsvis 16 migranter og fire personer i havet syd for Kos. Bådene blev ikke opdaget af radarerne, men det varmesøgende kamera kunne derimod opfange varmesignalet fra bådene. De udsendte soldater guidede lokale patruljebåde hen til bådene. 

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøjet med varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Du kan læse mere om Frontex her:


Resolute Support – Afghanistan
 
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces. Bidraget har løst daglige opgaver for Kabul Garrison Command. Dette har været på baggrund af afslutningen på Loya Jirga On Peace, der er en stor politisk samling i Kabul. Det har gjort det udfordrende at gennemføre eskorteopgaver i byen.  Starten af ramadanen den 6. maj gør, at antallet af eskorteopgaver vil være formindsket frem til afslutningen af ramadanen.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 6595 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 5733 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 57 patruljer.

Bombehundene, der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 64 personbiler og gennemført 52 patruljer.


Som fast lørdagsaktivitet har støttelementet og det danske element fælles idræt.  I den forgangne uge stod den på volleyball i ”prison gym”.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.