[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) – de danske farvande
NATO’s stående minerydningsgruppe, som i år har dansk ledelse, har i den forgangne uge deltaget i en udfordrende operation i området omkring Femern Bælt, hvor gruppen fik til opgave at fjerne en mængde gammel ammunition fra havets bund.


Gast ved at klargøre undervandsbombe til bortsprængning af bundmine. Foto: SNMCMG1.

Enhederne begyndte ugen med at træne i at søge efter bundminer i et stort øvelsesområde. Dette blev til en skarp operation, hvor gruppen fik til opgave at fjerne cirka 22 tons TNT svarende til 42 bundminer, som er efterladenskaber fra Anden Verdenskrig. Den store mængde sprængstof er blevet lokaliseret gennem mange års søgen. Det blev den største operation i dansk farvand i nyere tid. 


Besætning på HDMS Saltholm er ved at klargøre til undervandssprængning af en bundmine fra Anden Verdenskrig. Foto: SNMCMG1.

Udover de 42 miner fandt styrken under øvelsen selv yderligere fire miner. De bliver bortsprængt senere på året. Den danske minerydningsenhed, Mine Countermeasures Denmark (MCM DEN), som i denne periode er en del af den stående NATO-styrke, bortsprængte 9 af de 42 miner med deres undervandsdrone ved navn ”MDV” (Mine Disposal Vehicle).

Udover de danske mineryddere deltog den tyske minehunter FGS Weilheim, Den norske Minesweeper HNOMS Rauma samt den lettiske minehunter LVNS Talivaldis og det danske flagskib HDMS Thetis, som stod for sikkerheden.

Gruppen er nu sejlet til København for at deltage i forberedelserne til den store internationale flådeøvelse Northern Coasts. 


HDMS Saltholm bortsprænger en gammel bundmine fra Anden Verdenskrig, en sprængning på ca. 5.100kg TNT. Foto: SNMCMG1.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og en mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.   
Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført to sikrings- og eskorteopgaver for sikkerhedsstyrkerne i Kabul. Desuden har de gennemført daglige opgaver på basen i Kabul såsom at bemande vagten i området, hvor de bor. Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge gennemført 1.825 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol og køretøjskontrol - herunder 406 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 54 patruljer.

De danske hundeførere, Military Working Dogs, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 18 lastbiler og 90 personbiler.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.  Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
Det danske bidrag er i gang med at træne de to irakiske bataljoner på i alt 600 mand, der ankom for ti dage siden. Det reelle antal elever er 424, da nogle af de irakiske soldater har modtaget uddannelsen på tidligere hold.Hold 10 har øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv kan vedligeholde deres uddannelse. Fotos: Presseofficeren.


Uddannelsen har i den forgangne uge bestået af:

  • Skydeøvelser med gevær.
  • Videregående mineuddannelse.
  • Instruktøruddannelse. 
  • Infanteriuddannelse.
  • Uddannelse i førstehjælp.

Under træningen er der øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de har fået udleveret, når de vender tilbage til deres hjemlige garnisoner. I alt 25 instruktører er under uddannelse.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.

Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer.


Det meste af træningen foregår i terræn under realistiske vilkår.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men med fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.

Træning af de irakiske sikkerhedsstyrker
Træningsbidraget har pr. 31. august 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk. Hold 10 har uddannet 601 soldater. Der er dermed ingen ændringer siden sidste Mission Update, da ingen kurser er afsluttet.


Under instruktøruddannelsen indgår de danske soldater som mentorer for de irakiske instruktører.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radarelementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har grundet tekniske udfordringer været lukket ned i en kort periode. Det betyder, at radaren i den forgangne uge har leveret luftbillede i cirka 85 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres i øjeblikket af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og i de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.