[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater har i den forgangne periode trænet irakiske soldater i grundlæggende førstehjælp, våbenbetjening på lette og tunge våben, grundlæggende skydeuddannelse, morteruddannelse samt uddannet irakerne i at anvende en minesøger.Dansk soldater underviser i grundlæggende skydetræning. Fotos fra Irak: Seniorsergent Benny, Presseofficer.En lettisk soldat underviser i at anlægge en primitivt knebelpres.Undervisning i anvendelse af minesøger.

Instruktørkurset for de udvalgte irakiske soldater, som skal kunne fungere som hjælpeinstruktører for deres irakiske kolleger, går godt. Soldaterne anvendes nu som hjælpeinstruktører på skydebanen.

Der har i begyndelsen af ugen været en træningspause af de irakiske soldater på grund af en leave-periode. Her havde de danske soldater mulighed for at træne og indøve forskellige planer, eksempelvis klargøring af udrykningsstyrke og overfald på lejren.De danske soldater har blandt brugt en pause i træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker til at træne forhold ved angreb på lejren og klargøring af udrykningsstyrke i både dagslys og mørke.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige kontroller, mens de danske soldater fra Ingeniørregimentet i træningspausen har støttet med udvikling og vedligeholdelse af Al Asad luftbasen.

Det danske træningsbidrag har pr. 10. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.


Transportflybidraget – Kuwait.
Størstedelen af ugens flyvninger har været til Irak, dog med enkelte ture til Jordan.

I perioden fra den 4. februar 2019 til den 10. februar 2019 har Hercules-bidraget transporteret i alt 52 passagerer og 117.000 pund gods.I begyndelsen af ugen havde transportflybidraget besøg af Folketingets Præsidium samt den danske ambassadør i Saudi-Arabien.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret et luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater.

Radaren er i ugens løb blevet vedligeholdt og har fået opdateret software, så den fortsat kan levere et stabilt radarbillede for koalitionen.

Ved operatørbidraget i De Forenede Arabiske Emirater er det afløsende hold 16 nu ankommet til missionen. De nye operatører har fået overdraget opgaver og er blevet sat ind i de arbejdsmæssige rutiner.


I forbindelse med overdragelsen gennemgås alt materiel ved bidraget. Her er to teknikere i gang med at gennemføre eftersyn på en aircondition, der sikrer at systemerne ikke overopheder. Foto: Forsvaret

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 


Resolute Support – Afghanistan
Rotationen af næste hold soldater til Kabul er overstået. Det nationale støtteelement har støttet med at få cirka 120 soldater klar til at løse deres opgaver i Kabul og sende samme antal hjem til Danmark.

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 23 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces. 


Sikrings- og eskortesoldaterne på opgave under et besøg af en amerikansk general på Hamid Karzai International Airport.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2655 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 725 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 61 patruljer.

Hundepatruljen, der til dagligt støtter lejrens vagtstyrker med sikring i form af sprængstofsøgning, har gennemført 41 patruljer og kontrolleret 10 lastbiler og 82 personbiler.


Hundefører med hunden Otto på opgave i den afghanske base ved Hamid Karzai International Airport.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. 


NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Besætningen på det danske flagskib Thetis har sammen med de to øvrige skibsbesætninger i minerydningsstyrken, den tyske minerydder Dillingen og belgiske Bellis, netop afsluttet deres minerydningstræning i Belgien. Skibene har desuden haft et par dage til søs for at træne almindeligt sømandskab og besætningen på Thetis har desuden haft et førstehjælpskursus og holdt en bombetrussel-øvelse.


Flagskibet Thetis ses i baggrunden lige før afgang fra Belgien, set fra koøje på det belgiske skib Bellis.

Minerydningsstyrken er nu klar til at gå i gang med deres første skarpe opgave, som foregår i den engelske kanal. Formålet med denne opgave er at fjerne og tilintetgøre miner fra 2. verdenskrig, så farvandet bliver mere sikkert at færdes i for fiskerne i kanalen og for skibssejladsen generelt.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.

Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.


FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland fra land
Køretøjet med termisk kamera har været på vagttjeneste hele ugen med det formål at støtte de græske myndigheder med at identificere migranter og grænseoverskridende kriminalitet  som fx menneske- og narkosmugling
Mandskabet har nu fået et overblik over de rutiner og hændelser, der foregår i deres observationsområde.

Mandskabets køretøj er en terrængående lastbil af typen Unimog med termisk udstyr, som er velegnet til at se aktivitet om natten.

Termiske køretøj– lyset er tændt i forbindelse med vedligeholdelse.

FAKTA om bidraget til FRONTEX
Udsendelsen er en del af Forsvarets støtte til politiet og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Læs mere om det danske bidrag til FRONTEX her.