Danske helikoptere i Mali

Danmark bidrog i 2020 med transporthelikoptere til en fransk ledet operation i Mali. Aktuelt bidrager Danmark med stabsofficerer til FNs mission i landet. Foto: Presseofficeren Barkhane

MINUSMA

Forsvaret bidrager aktuelt med et mindre antal stabsofficer til FNs mission i Mali - MINUSMA. Officererne er placeret i FN-styrkens hovedkvarter i Bamako. 

 

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven.  

 

Tidlige bidrag til MINUSMA

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020).

 

I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser.

 

I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.

 

i 2020 bidrog Danmark til MINUSMA med et personelbidrag på ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA.

 

Tidligere bidrag til Operation Barkhane

Forsvaret bidrog fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020 med to transporthelikopter og op til ca. 70 personer til den franskledede Operation Barkhane. Operationen er en del af den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Sahelregionen omfatter blandt andet Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

 

De to helikoptere var af typen EH101 Merlin. De 70 personer omfattede besætninger og støttepersonel.

 

Helikopterne var placeret i en fransk lejr i Gao, som ligger i det østlige Mali.

 

Opgaverne for transporthelikopterbidraget omfattede transport af tropper og materiel indsat i Operation Barkhane samt styrker, som Operation Barkhane støtter, herunder soldater fra den såkaldte G5 Sahel Fællesstyrke, som omfatter soldater fra Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

 

Opgaverne inkluderede desuden rekognoscering af ruter for at skaffe information. Bidraget kunne indsættes i hele Operation Barkhanes operationsområde, men helikopterne fløj primært i Mali.

 

Danmark bidrog også med stabsofficerer til den franskledede operation.

 

I videoen her kan du se hvordan en typisk indsættelse af soldater blev udført fra den en af de danske EH101 helikoptere:

 

 

Forsvaret havde i begyndelsen af 2022 kortvarigt udsendt et bidrag til specialoperationsdelen af  Operation Barkhane - Task Force Takuba. 

Læs mere her

 

Før Operation Barkhan havde havde Frankrig en anden militær operation i Mali - Operation Serval. Danmark bidrog blandt andet til operationen med et transportfly. 

 • Områder

  Mali
 • Ramme

  Koalition
 • Tidsinterval

  Fra 2014
 • Aktuel

  Ja

Operationerne i Mali

Danmark har siden 2013 støttet FN’s og Frankrigs militære indsats i Mali med forskellige bidrag.

 

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile.

 

Den franskledede Operation Barkhan har til formål at at bekæmpe terrorisme i Sahelregionen og medvirke til opbygge lokale styrkers evne til at holde terrorgrupperne nede. 

 

 

 

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. MINUSMA blev etableret i 2010 og omfatter mere end 15.000 soldater, politibetjente og civile. 

Folketingsbeslutning om militært bidrag til MINUSMA

FNs Sikkerhedsråds resolutioner om Mali

Frankrig etablerede Operation Barkhane i 2014 for at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen. Operationen består aktuelt af omkring 4.500 franske soldater. En række andre lande støtter, i lighed med Danmark, i perioder operationen med skiftende bidrag.

Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

Danmark bidrager aktuelt ikke til Operation barkhane. 

 

Folketingsbeslutning om bidrag til Barkhane og Task Force Takuba.