Danske helikoptere i Mali

Danmark bidrog i 2020 med transporthelikoptere til en fransk ledet operation i Mali. Aktuelt bidrager Danmark med stabsofficerer til FNs mission i landet. Foto: Presseofficeren Barkhane

Operation Barkhane - Task Force Takuba

Danmark støtter den franskledede Operation Barkhane, der har til formål at bekæmpe terrorisme i Sahelregionen og medvirke til opbygge lokale styrkers evne til at holde terrorgrupperne nede. Danmark bidrager til Operation Barkhanes specialoperationsstyrke Task Force Takuba.

 

Task Force Takuba har til formål at støtte maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker for at sætte dem i stand til – med minimal støtte udefra – selv at kunne håndtere truslen fra terrorgrupperne i Liptako-Gourma-regionen, der omfatter dele af Mali, Niger og Burkina Faso.

 

Det danske bidrag består af soldater fra Jægerkorpset og et kirurghold samt et nationalt støtteelement, som skal sikre logistikken for de samlede danske bidrag. Det samlede danske bidrag består omkring 90 personer med mulighed for forstærkning.

 

Opgaven for de danske jægersoldater er gennem rådgivning, støtte og samarbejde at medvirke til, at maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker i det uroplagede område på sigt selv skal kunne varetage sikkerheden. De danske specialoperationsstyrker har mange års erfaring i at træne og uddanne styrker i andre lande og har været indsat i lignende opgaver i Afghanistan og Irak og i kortere perioder i andre dele af Afrika.

 

De danske kirurghold bliver Task Force Takubas eneste. Det danske kirurghold bliver derfor ikke kun ansvarlig for at behandle og udføre nødkirurgi på egne soldater, men også de internationale samarbejdspartere i Task Force Takuba. Et kirurgisk bidrag er en sparsom og derfor efterspurgt kapacitet blandt NATO-landene, da der er tale om et højt specialiseret område.

 

De danske militære bidrag under Task Force Takuba er indtil videre tidsmæssigt afgrænset til starten af 2023.

 

MINUSMA

Forsvaret bidrager aktuelt med et mindre antal stabsofficer til FNs mission i Mali - MINUSMA. Officererne er placeret i FN-styrkens hovedkvarter i Bamako. 

 

Danmark har bidraget til FN’s mission i Mali, MINUSMA, siden 2014 med forskellige militære bidrag og har blandt andet af tre omgange stillet et C-130J-transportfly til rådighed for missionen (2014, 2017 og 2019/2020).

 

I 2016 var et dansk specialoperationsstyrkebidrag på ca. 30 personer del af en nederlandsk enhed i Gao-regionen i Mali. Bidragets opgaver bestod blandt andet i patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser.

 

I perioden fra marts 2015 til december 2016 var en dansk generalmajor styrkechef (Force Commander) for MINUSMA. Danmark har derudover ydet substantiel finansiel støtte til MINUSMA.

 

i 2020 bidrog Danmark til MINUSMA med et personelbidrag på ca. 10 personer til indhentning af oplysninger for MINUSMA.

 

 

Tidligere bidrag til Operation Barkhane

 

Forsvaret bidrog fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020 med to transporthelikopter og op til ca. 70 personer til den franskledede Operation Barkhane. Operationen er en del af den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen. Sahelregionen omfatter blandt andet Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

 

De to helikoptere var af typen EH101 Merlin. De 70 personer omfattede besætninger og støttepersonel.

 

Helikopterne var placeret i en fransk lejr i Gao, som ligger i det østlige Mali.

 

Opgaverne for transporthelikopterbidraget omfattede transport af tropper og materiel indsat i Operation Barkhane samt styrker, som Operation Barkhane støtter, herunder soldater fra den såkaldte G5 Sahel Fællesstyrke, som omfatter soldater fra Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

 

Opgaverne inkluderede desuden rekognoscering af ruter for at skaffe information. Bidraget kunne indsættes i hele Operation Barkhanes operationsområde, men helikopterne fløj primært i Mali.

 

Danmark bidrog også med stabsofficerer til den franskledede operation.

 

I videoen her kan du se hvordan en typisk indsættelse af soldater blev udført fra den en af de danske EH101 helikoptere:

 

 

Før Operation Barkhan havde havde Frankrig en anden militær operation i Mali - Operation Serval. Danmark bidrog blandt andet til operationen med et transportfly. 

 • flag Områder

  Mali
 • shield Ramme

  Koalition
 • event Tidsinterval

  Fra 2014
 • info Aktuel

  Ja

Operationerne i Mali

Danmark har siden 2013 støttet Frankrig og FN’s militære indsats i Mali med forskellige bidrag.

Danmark og en række europæiske lande med Frankrig i spidsen har efter anmodning fra Mali besluttet at imødegå terrortruslen fra blandt andre Daesh og Al-Qaeda i grænse- området mellem Niger, Mali og Burkina Faso ved indsættelsen af Task Force Takuba i Mali.

Frankrig etablerede Operation Barkhane i 2014 for at bekæmpe terrorisme i Sahel-regionen. Operationen består aktuelt af omkring 4.500 franske soldater. En række andre lande støtter, i lighed med Danmark, i perioder operationen med skiftende bidrag.

Operation Barkhanes operationsområde dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

 

Folketingsbeslutning om bidrag til Barkhane og Task Force Takuba.

Operation Barkhanes specialoperationsstyrke Task Force Takuba har til formål at støtte maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker for at sætte dem i stand til – med minimal støtte udefra – selv at kunne håndtere truslen fra terrorgrupperne i Liptako-Gourma-regionen, der omfatter dele af Mali, Niger og Burkina Faso.

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven. MINUSMA blev etableret i 2010 og omfatter mere end 15.000 soldater, politibetjente og civile. 

 

Folketingsbeslutning om militært bidrag til MINUSMA

FNs Sikkerhedsråds resolutioner om Mali