Den stående flådestyrke gennemfører blandt andet Maritime Security Awareness-operationer i Østersøen. Det vil sige, at de bevæger sig rundt i området for at opbygge et overblik over normalbilledet for skibstrafikken. Esbern Snare 2018

Den stående flådestyrke gennemfører blandt andet Maritime Security Awareness-operationer i Østersøen. Det vil sige, at den sejler rundt for at opbygge et overblik over normalbilledet for skibstrafikken. 

Danmark bidrager løbende til NATOs stående flådestyrker - primært SNMG1. De stående flådestyrker er alliancens primære maritime værktøj og bidrager til alliancens kollektive forsvar og afskrækkelsesstrategi. Flådestyrkerne er med til at opretholde og vise NATOs beredskab og synlige tilstedeværelse i alliancens interesseområder. Flådestyrkerne er også med til at skabe et maritimt situationsbillede. Gennem deltagelse i øvelser og andre aktiviteter er flådestyrkerne med til at opretholde et højt militært træningsniveau på de tilmeldte skibe og at sikre, at staterne kan samarbejde om maritime operationer.

 

SNMG1 har ikke et fast operationsområde, men opererer primært i Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen. Flådestyrken deltager løbende i større og mindre flådeøvelser. 

Tidligere bidrag

Danmark bidrog senest fra januar til slutningen af april 2022 til SNMG1 med fregatten Peter Willemoes. Danmark stiller som nævnt løbende styrker til lignende opgaver, men her var der tale om et ekstra bidrag ud over de i forvejen planlagte udsendelser. Hermed medvirkede Danmark til, at NATO har de nødvendige styrker til rådighed til at afskrække fjender fra at krænke alliancens territorium på et tidspunkt, hvor situationen i Ukraine kan true stabiliteten i Europa.

 

Den danske fregat Absalon indgik fra den 25. marts til slutningen af juni  2021 i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten bestod det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfattede omkring 130 mand.

 

Danmark har bidraget til SNMG1 flere gange de senere år. Absalon har således deltaget i SNMG1 både i 2019 og 2020. I 2018 havde Danmark ledelsen af SNMG1 hele året.

 • Områder

  Østersøen
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 1949
 • Aktuel

  Nej

Fakta

NATO har to stående fregatstyrker - Standing NATO Maritime Group 1 og 2 (SNMG1 og SNMG2) - samt to stående flådestyrker, der er særligt rettede mod imødegåelse af miner– Standing NATO Mine-Counter Measures Group 1 og 2 (SNMCMG1 og SNMCMG2).

 

SNMG1 er sammensat af skibe fra en række forskellige NATO lande. SNMG1 består som regel af et antal fregatter samt et genforsyningsskib. Traditionelt patruljerer SNMG1 i Atlanterhavet, Nordsøen, samt Østersøen, men har flere gange været indsat i militære operationer uden for det traditionelle operationsområde, eksempelvis anti-pirateri ud for Afrikas kyst.

 

Formålet med styrken er, at NATO har en flådestyrke på højt beredskab, som kan indsættes med kort varsel ved konflikter, ulykker eller andre behov

 

Medlemsstaterne bidrager på skift til flådestyrkerne.

 

 

 

 

 

De stående flådestyrker er under kommando af MARCOM - alliancens maritime kommando i Northwood, Storbritannien.