Esbern Snare på patrulje i Guineabugten.

Fregatten Esbern Snare er indsat i NATO Task Group 441.01. Foto: Forsvaret

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

 

Med indsættelsen af Esbern Snare bidrager Danmark til NATO’s skærpede beredskab, som er en reaktion på Ruslands angreb på Ukraine og aggressive tone over for sine europæiske naboer. Indsættelsen af det danske krigsskib medvirker til, at NATO har de nødvendige styrker til rådighed til at afskrække potentielle fjender fra at angribe Danmark eller andre NATO-lande og til om nødvendigt at forsvare NATO’s territorium.

 

Indsættelsen i Task Group sker på baggrund af Folketingsbeslutning B.127 fra 24. februar 2022. Med beslutningen imødekom Folketinget en anmodning fra NATOs øverstkommanderende (SACEUR) om at overdrage bidrag i NATOs stående flådestyrker til NATO’s Very High Readiness Joint Taks Force (VJTF). Formålet med overdragelsen er at give SACEUR mulighed for en mere fleksibel anvendelse af flådestyrkerne. Indsættelsen af fregatten Esbern Snare er et ekstra dansk bidrag til flådestyrken

 

Fregatten Esbern Snare er et moderne og slagkraftigt krigsskib, der med sine højteknologiske sensorer og våben er klar til at imødegå alle typer af trusler. Under indsættelsen i Task Group 441.01 er Esbern Snare udrustet med en våbenpakke til brug for internationale operationer og vil være klar til at bruge magt i selvforsvar og i forsvar af allierede styrker og deres territorium. Under dele af missionen har fregatten en Seahawk helikopter om bord. Det øger flådestyrkens rækkevidde og gør den i stand til at overvåge store områder.

 

Task Group 441.01 kan operere i de havområder, hvor NATO ønsker det. Umiddelbart er det planen, at flådestyrken i den periode, hvor Esbern Snare er med, indledningsvist sejler mod det sydlige Europa for at deltage i en øvelse ved Portugal, derefter skal styrken deltage i den store Joint Warrior øvelse i den Engelsk Kanal før styrken på et tidspunkt sejler ind i Østersøen.

 

Under indsættelsen i Tast Group deltager skibene i flådeøvelser eller træner sammen. Indsættelsen i styrken er derfor med til at holde besætninger på et højt uddannelses- og beredskabsmæssigt niveau.

 

Danmark bidrager løbende med kapaciteter til at afskrække potentielle modstandere af NATO fra at true eller angribe medlemslandenes territorium. Fra januar til april 2022 var fregatten Peter Willemoes indsat i NATO’s stående flådestyrker.

 

 • Områder

  Østersøen
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2022
 • Aktuel

  Ja

Tast Group 441.01

Indsættelsen i Task Group 441.01 sker på baggrund af Folketingsbeslutningen B.127 fra 24. februar 2022.

 

NATO's fire stående flådestyrker er multinationale integrerede styrker, der sikrer et konstant og synligt bevis på alliancens solidaritet og samhørighed på verdens søveje.

 

NATO søger at øge sikkerheden gennem samarbejde og opbygning af relationer i overensstemmelse med fælles værdier, opbygning af gensidig sikkerhed samt respekt for individuelle nationers ret til at bestemme deres egen fremtid.