fregatten Niels Juel

Fregatten Niels Juel er indsat i NATO Task Group 441.01. frem til slutningen af maj 2023. Foto: Henning Jespersen-Skree / Flyvevåbnets Fototjeneste

Fregatten Niels Juel er fra slutningen af februar til slutningen af maj indsat i NATOs flådestyrke Task Group 441.01. Flådestyrken er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). 

 

Formålet med flådestyrken er at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og understrege viljen og evnen til at beskytte NATOs befolkning og territorium mod enhver aggression. Task Group 441.01 er en af NATOs fire flådestyrker på højt beredskab. Styrken omfatter også skibe fra blandt andet Tyskland og Spanien.

 

Med indsættelsen af Niels Juel bidrager Danmark til NATO’s skærpede beredskab, som er en reaktion på Ruslands angreb på Ukraine og aggressive tone over for sine europæiske naboer. Indsættelsen af det danske krigsskib medvirker til, at NATO har de nødvendige styrker til rådighed til at afskrække potentielle fjender fra at angribe Danmark eller andre NATO-lande og til om nødvendigt at forsvare NATO’s territorium.

 

Indsættelsen i Task Group 441.01 sker på baggrund af Folketingsbeslutning B.127 fra 24. februar 2022. 

 

Flådestyrkens opgaver kan omfatte alle militære maritime opgaver, herunder medvirken til etablering af lokalt søherredømme samt sikring af maritime forbindelsesveje og retten til fri sejlads. Flådestyrken vil også kunne støtte land og luftstyrker. Det er NATOs militære øverstkommanderende i Europa (SACEUR), der fastlægger flådestyrkens opgaver. 

 

Fregatten Niels Juel er et moderne og slagkraftigt krigsskib, der med sine højteknologiske sensorer og våben er klar til at imødegå alle typer af trusler og om nødvendigt bidrage til at forsvare NATO’s territorium. Fregatten er under indsættelsen i NATO-flådestyrken udrustet med en våbenpakke til internationale operationer. Niels Juel har i en del af indsættelsesperioden en Sea Hawk-helikopter ombord. 

 

Under indsættelsen i Tast Group deltager skibene i flådeøvelser og træner sammen. Indsættelsen i styrken er derfor med til at holde besætningen på fregatten på et højt uddannelses- og beredskabsmæssigt niveau.

 

Task Group 441.01 skal primært operere i Nordatlanten og Østersøen.

 • Områder

  Østersøen
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2022
 • Aktuel

  Ja

Tast Group 441.01

Indsættelsen i Task Group 441.01 sker på baggrund af Folketingsbeslutningen B.127 fra 24. februar 2022.

 

NATO's fire stående flådestyrker er multinationale integrerede styrker, der sikrer et konstant og synligt bevis på alliancens solidaritet og samhørighed på verdens søveje.

 

NATO søger at øge sikkerheden gennem samarbejde og opbygning af relationer i overensstemmelse med fælles værdier, opbygning af gensidig sikkerhed samt respekt for individuelle nationers ret til at bestemme deres egen fremtid.