Major Niels Stig Preben-Andersen

Major Niels Stig Preben-Andersen blev indkaldt til Den Kongelig Livgarde i november 1952.
I 1953 blev han udnævnt til sergent og i 1954 til oversergent.
Preben-Andersen var tjenstgørende ved Den Kongelige Livgarde frem til 1957, hvor han påbegyndte officersuddannelsen på Hæren Officersskole.

I 1959, efter endt officersuddannelse, kom Preben-Andersen til Prinsens Livregiment, hvor han var tjenstgørende i 6 år – afbrudt af 1/2 års FN tjeneste på Cypern i 1966.

Preben-Andersen vendte tilbage til Den Kongelige Livgarde i 1976, hvor han blev frem til pensionering i 1985.
Han gjorde tjeneste ved uddannelseskompagniet, stabskompagniet/I LG og 1/I LG og som uddannelsesofficer for til slut at bestride funktionen som chef for uddannelseselementet.

Major Preben-Andersen blev pensioneret som 52-årig i 1985 og gik derefter ind i reserven. I 1961-1963 gjorde Preben-Andersen tjeneste ved Sirius-patruljen. Han deltog derudover i en række Grønlandsekspeditioner bl.a. i Jørgen Brønlund mindeekspeditionerne i 1984 og i 1987.

I august 1988 blev major Preben-Andersen, sammen med 14 andre danske officerer, sendt til Irak i rammen af FN-missionen UNIIMOG (United Nation Iraq Iran Military Observation Group) for at overvåge våbenhvilen mellem Irak og Iran. 
Godt ti dage efter ankomsten til Irak faldt major Preben-Andersen pludselig om ude i terrænet. Major Preben-Andersen blev bragt til militærhospital i Bagdad, hvor han efter et par dages forløb døde.
Årsagen til dødsfaldet var et meget kraftigt hedeslag.

 

Æret være Niels Stig Preben-Andersen minde

 

Tjenesteforløb:

  1. november 1952 Indkaldt til 3 HUBKMP/III BTN LG
  1. august 1953 Udnævnt sergent
  1. oktober 1954 Udnævnt oversergent
  1. maj 1959 Udnævnt løjtnant

1957-1959 Uddannelse til premierløjtnant

  1. november 1959 Udnævnt til premierløjtnant

1961-1963 Slædepatruljen SIRIUS

  1. oktober 1963 Ansat ved Prinsens Livregiment (PLR)

1965-1966 Uddannelse til kaptajn

  1. maj 1966 Udnævnt til kaptajn

1966 Udsendt i FN mission/UNFICYP (Cypern)

1966-1967 AD ved II og I PLR

  1. juni 1969 Udnævnt til major

1976 Ansat ved Den Kongelige Livgarde

1977-1981 Kompagnichef STKMP I/ BTN LG

1981-1985 Ansat ved stab Livgarden

1985- Ansat ved 1. Sjællandske Kampgruppe (SKG)

1988 Udsendt til FN mission UNIMOG (Iran/Irak)