Fotografi af kaptajnløjtnant Sigurd Snerding

Kaptajnløjtnant Sigurd Snerding var født i Viborg.

Han blev rekrut ved 2. Livgardebataljon i 1929. Det efterfølgende år blev Snerding udnævnt til kornet. Herefter kom han på officersskole.

I 1934 vendte han tilbage til Livgarden som sekondløjtnant og blev efterfølgende udnævnt til premierløjtnant og kaptajnløjtnant.

Det sidste år var Snerding tjenestegørende som adjudant for Chef Livgarden.

I Garderbladet (OKT/1943) kunne man læse følgende mindeord om Snerding: ”Han var den fødte soldat, en god og hyggelig kammerat og en rask og modig officer, der til det sidste blev sin Faneed tro. Som ukuelig idealist havde han ofte svært ved at resignere overfor dansk militærlivs mange kompromis’er, men han elskede Hæren og kunne ikke tænke sig nogen anden gerning. Han krævede meget af sine undergivne, men han var altid forstående, retfærdig og bundærlig i al sin færd, såvel nedad som opad”.

Kaptajn Sigurd Snerding faldt i kamp mod indtrængende enheder fra den tyske værnemagt på Livgardens Kaserne den 29. august 1943

 

Ære være Sigurd Snerdings minde