[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kære alle sammen
Endnu en måned er passeret. For eskadronen er tiden gået hurtigt. Vi kan dårligt fatte at der allerede er gået to måneder, siden vi forlod Danmark. Kun når vi tænker på vores afsavn, i forhold til jer derhjemme, føles tiden lang.

Som et nyt projekt siden sidste brev, kan vi fortælle om ”bikuben”, et mindre fæstningsværk vi har konstrueret i vores patruljebase i Al Qurnah. Formålet er at øge beskyttelsen under ophold i området, hvilket blev indviet af eskadronen under lokalvalget den 25. september. Det virker efter hensigten, hvorfor vi nu føler os bedre rustet forud for den kommende afstemning om den nye irakiske forfatning.

Lokalvalget gik stille og roligt, idet det lokale politi fandt en vejsidebombe syd for byen, vel og mærke inden den blev bragt til detonation. Efter en kort diskussion om hvorvidt politiet skulle have lov til at medtage bomben, blev den placeret væk fra vejen. Således kunne de britiske eksperter efterforske evt. spor af bombemanden.Efter nogle hårde dage i felten besluttede vores omsorgsfulde næstkommanderende, ”Lille-Thomas”, at vi havde fortjent en grillaften. Kommandodelingen lagde alle kræfter i arrangementet og vi have en rigtig hyggelig søndag aften.Vi var mange der så fjernsyn da DR sendte en temaudsendelse om Irak, i programmet Horisont. Ærligt talt, den ramte meget præcist vores opfattelse af situationen. Jeg kan også godt forstå hvis den, blandt jer derhjemme, har fremkaldt øget bekymring for soldaternes sikkerhed. Udsendelsen fremhævede dog alle de kedelige elementer af tjenesten, hvilket ikke giver det mest nuancerede billede. Der er dagligt mange gode og sjove oplevelser, også blandt civile irakere. Vi føler os generelt trygge når vi bevæger os i området, bl.a. fordi der fra de lokales side skelnes skarpt mellem danskere og fx englændere eller amerikanere. Dertil kommer at danske soldater generelt - og spejdereskadronen i særdeleshed - er bedre uddannet og bedre udrustet end de britiske soldater.

Fredag den 1. oktober udviklede sig til en særdeles kedelig dag for os hernede. Det var dagen hvor vores naboenhed, fra Jyske Dragonregiment, blev ramt af en vejsidebombe. En delingsfører blev dræbt og tre soldater blev såret ved angrebet. Det er en tragisk hændelse, der selvfølgelig har påvirket os. Det er dog ikke vores opfattelse, at der er blevet farligere at være hernede efter den 1. oktober end det var før. Det er selvfølgelig vanskeligt at forholde sig fuldstændigt rationelt, men vi beder jer der hjemme om ikke at dvæle for længe ved de mørke tanker. I eskadronen har vi talt meget om episoden, og vores største bekymring er netop de tanker og ængstelser det sætter i gang hjemme hos jer.

Vi forholder os fortsat professionelt til opgaven og den risiko der er forbundet med tjenesten hernede. Vi håber at I vil have styrke til at gøre det samme. I skal ikke være i tvivl om, at vi gør alt hvad vi kan for at passe på hinanden.

Livet går videre på godt og ondt. De mange opgaver overtager styringen af vores dage, der glider ubemærket af sted og flyder sammen i vores hukommelse.Som reaktion på angrebet, udførte bataljonen i den efterfølgende uge en operation i området. Signalet til befolkningen skulle klart indikere, at vi finder os ikke i det. Det koster jer dyrt at angribe de danske styrker. Under operationen skulle Spejdereskadronen gennemsøge et område i snæver tilknytning til det sted hvor bomben sprang. Opgaven var at finde og konfiskere ulovlige våben, samt alle genstande der kunne have tilknytning til produktion af improviserede bomber. Operationen blev gennemført ordnet og professionelt, dog uden den store ”fangst”. Bataljonen har ved aktionen bevist vores vilje og evne til at gennemføre operationer i området.De enkelte delinger løser mange patruljeopgaver, hvor formålet er at indhente informationer i området. Det er væsentligt, at vi kommer i kontakt med folk i området, så de lærer os at kende. Det opbygger tillid til vores tilstedeværelse, hvilket gavner kvaliteten af de informationer vi indhenter. Afstanden til eskadronens ansvarsområde gør, at patruljerne gerne strækker sig udover et døgn. Delingerne overnatter lejlighedsvist i byen Al Qurnah, hvor vores patruljebase er etableret.

Grupperne kører også fælles patruljer med det irakiske politi, hvilket af og til kan være en prøvelse for vores almindelige danske tålmodighed og tolerancetærskel.

Set fra min stol, er der ingen tvivl om, at det arbejde der udføres af spejdereskadronen, er af meget høj kvalitet. Jeg har stor tillid til gruppernes evner og engagement. Soldaterne gør en særdeles flot figur, som de kan være stolte af. Det er jeg i hvert fald.

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at henvise til hjemmesiden; www.iraq6.dk. Den er oprettet på privat initiativ og vedligeholdes af frivillige kræfter i 2. spejder-deling. Siden opdateres jævnligt med billeder og tekst.

THOMAS LARSEN
major
Eskadronchef