[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Jubilarstævne og Forældredag på Antvorskov kaserne
27. august 2005

AF: Oberst J. KIDDE-HANSEN

Som chef for Gardehusarregimentet glæder det mig at kunne byde velkommen til såvel Jubilarstævne, forældredag ved II Uddannelsesbataljon/GHR samt afviklingsarrangement for Panserinfanterikompagniet, Irak, hold 5 lørdag den 27. august 2005.

Som følge af det nye forsvarsforlig er Gardehusarregimentet i fuld gang med at implementere forliget herunder nedlæggelse af den gamle regiment stabs- og støttestruktur.

Pr. 1. januar 2006 oprettes et Garnisonsstøtteelement med direkte ansvar for Hesteskadronen og den centrale Køreskole.

Kasernen vil fremover huse operative enheder i form af II Uddannelsesbataljon, der uddannelsesmæssigt, administrativt og operativt hører under 2 Brigade og I Panserinfanteribataljon, der tilsvarende hører under 1 Brigade.

Jeg håber, at alle deltagende medlemmer fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening, Danske Gardehusarforeninger, pårørende til de værnepligtige ved I Panserbataljon og Panserinfanterikompagniet, IRAK hold 5 samt øvrige besøgende, vil få en spændende og oplevelsesrig dag ved Gardehusarregimentet.

Program/Oversigtskort over Jubilarstævne & Forældredag   >>

Jubilarstævne - program
Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiment Soldaterforening.

Tid:
07.30 - 12.30
Skydestævne

08.00 og 09.00
Transport fra Slagelse station

09.30
Jubilarerne samles på Charlottedal Alle
Hjemmeværnets Musikkorps underholder

10.00 - 10.30
Parade

10.45
Fotografering, årgangsvis.

11.00 - 12.45
Besøg ved II Uddannelsesbataljon/GHR forældredag - se programmet overfor.

13.15 - 13.30
Samling til frokost

13.30 -15.00
Frokost i Gymnastiksalen.

15.00
Afslutning.

15.30
Transport til Slagelse station.


Forældredag - program
II Uddannelsesbataljon/GHR

Tid:
09.30 - 10.30
Parade

11.00 - 13.00
Hesteskadronen er åben for besøgende og der vil være hesterøring

11.00 - 13.30
Demonstration af Uddannelsesbataljonens materiel

- Rundvisning ved UAFD
- Soldat for en dag
- Feltrationer (prøvesmagning)
- Demonstration af udrustning (Modeshow)
- Kørsel med pansret mandskabsvogne
- Demonstration af laserduelsystem

13.30
Afslutning Frederik VI Alle
Peder Aalborg vej 9