[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Opsigelse af kontrakt

Til personel af reserven der skal have ændret kontrakt.

Ref.: GHR skr. PSEK 460 0406594 - 1 af 2004-12-20.

Bilag:

1.      Ny tillægskontraktkontrakt (4 eksemplarer)

2.      Ny Basiskontrakt (3 eksemplarer)

3.      Svarkuvert

1. Ved ref. udsendte Gardehusarregimentet (GHR) en orienteringsskrivelse til dig vedrørende de påtænkte forligstilpasninger, herunder hvilke enheder der i fremtiden skal opstilles ved GHR samt fremtidig anvendelse af personel af reserven (PSN-R).

2. I ref. pkt. 6 blev det omtalt, at GHR i forbindelse med deaktivering/nedlæggelse af mobiliseringsenheder ved GHR ville gennemføre en indkommanderingsdag for alle officerer og stampersonel af reserven som har basiskontrakt eller rådighedskontrakt med GHR.

Formålet med denne indkommandering vil være, at gennemføre en generel orientering om forsvarets situation i dag samt i fremtiden, herunder de fremtidige muligheder for personel af reservens tjeneste i totalforsvarsregi. Endvidere skulle der gennemføres indgåelse/underskrivelse af ny kontrakt, aflevering af udrustning, samt socialt samvær.

Det var samtidig GHR hensigt, at forsøge at skabe en ramme, hvor den enkelte PSN-R på en passende måde ville få mulighed for, at sige farvel til kolleger, kammerater og andre, som den enkelte har lært at kende gennem sin tjeneste i forsvaret eller i forbindelse med tjeneste i mobiliseringsfunktionen.

3. Mod forventning har regimentet ikke fået tildelt ressourcer til gennemførelsen af det påtænkte program, hvorfor arrangementet desværre måtte aflyses.  

4. Som skitseret ved ref. vil der, under hensyntagen til forsvarets reducerede behov for PSN-R, ske justeringer af allerede tegnede rådighedskontrakter med personel af reserven. I hovedtræk vil justeringerne, med få undtagelser, ske således:

 

Officerer:

·        PSN-R som i dag har en basiskontrakt med tillægskontrakt med rådighedsvederlag vil med få undtagelser få opsagt denne og blive tilbudt en basiskontrakt med tillægskontrakt uden rådighedsvederlag.

4.1. ”Med få undtagelser” menes, at PSN-R der i dag er designeret til en international stab, Hærens Operative Kommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Danske Division og ST/BDE, fortsat vil være designeret til nuværende enhed, og vil fortsætte på nuværende kontraktforhold, øvrigt personel vil få ændret kontrakt som ovenfor anført.

5. Med baggrund i ovennævnte skal regimentet herved meddele dig, at din nuværende tillægskontrakt med rådighedsvederlag opsiges med 3 måneders varsel, således at kontraktforholdet ophører 31. maj 2005.

6. Bilag 1 eksemplar 1 og 2 bedes underskrevet og returneret i vedlagte svarkuvert senest 10. marts 2005, eksemplar 3 og 4 er til eget brug.

Bilag 2 eksemplar 1 og 2 bedes ligeledes underskrevet og returneret i vedlagte svarkuvert senest 10. marts 2005, eksemplar 3 er til eget brug.

7. Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger vedrørende emnet bedes rettet til KN J.B. Hvass (PSNOF II/PSEK/GHR), lokal 7610 eller til SSG N.H-H. Larsen (ADMBM I/PSEK/GHR, lokal 7611.

 

Med venlig hilsen

P.S. THUESEN

major

Chef for Personelsektionen

 

Til top