[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen, Oksbøllejren, Danmark. 18. september 2006.

Velkommen til første udgave af vores pårørendebrev til dig, som har en soldat, der snart skal udsendes til det sydlige Afghanistan. Måske har vi allerede mødtes på et af de mange pårørendearrangementer, som vi har holdt rundt om i landet? Jeg hedder Hans-Christian Mathiesen, og skal være chef for de danske soldater i det sydlige Afghanistan. Vi skal afløse de soldater, der har været dernede siden maj-juni i år.

En krævende mission
Vi ved allerede nu, at det bliver en krævende mission. Derfor følger vi et tætpakket program frem til, vi skal af sted. Så er vi bedst muligt forberedt på de opgaver, der venter os i det fremmede. Det trækker nogle gevaldige veksler på jer som vores pårørende. Jeg ber’ om jeres forståelse for, at vi som professionelle soldater fokuserer på den vigtige opgave, vi står over for. Jeg håber på jeres opbakning, så soldaterne kan koncentrere sig 100 % om de opgaver, de bliver en del af i det sydlige Afghanistan.

Som chef er det mit ansvar, at vi er bedst muligt forberedt. Derfor vil vi fortsætte vores uddannelse og forberedelse, når vi kommer til Afghanistan, indtil jeg er sikker på, at vi er klar.

Forbindelser og nyhedsbrev
Når vi er væk hjemmefra, er det altid sværere at få talt sammen, men vi gør meget for, at det kan lade sig gøre. I de forskellige lejre hvor vi opholder os, vil der være adgang til velfærdstelefoner og Internet, så man kan holde forbindelsen. Mobiltelefonnettet er derimod ikke så udbredt i Afghanistan og derfor vil det ikke altid være muligt at få forbindelse på mobilen.

Når soldaterne er på mission udenfor lejrene, er det til gengæld langt mere besværligt at kommunikere med jer derhjemme i Danmark. Mobilen må ikke medbringes. I bedste fald vil der være en satellit-telefon, men det er ikke altid muligt at ringe hjem, når man er ude af lejren. Vi vil dog alligevel forsøge at lade høre fra os, når situationen tillader det.

Derfor har jeg besluttet at sætte øget fokus på informationerne til jer herhjemme, især når soldaterne er indsat på opgaver udenfor lejrene. Det vil jeg gøre ved, at vi mindst en gang om ugen opdaterer nyhederne på Hærens Operative Kommandos hjemmeside www.forsvaret.dk/hok og på telefonavisen (70 10 10 71). Dagen inden offentliggørelse af nye artikler fra os derude, vil I som hovedregel modtage et brev eller mail som denne. Her vil vi i den udstrækning som sikkerheden giver mulighed for, fortælle hvad vi laver, hvilke opgaver vi løser og ikke mindst hvordan det går.

Hvis ikke du allerede har gjort det, så skal din soldat sørge for at tilmelde din e-mailadresse til vores nyhedsbrev. Hvis du ikke har modtaget dette brev på din e-mailadresse, skal du kontakte din soldat for at blive tilmeldt. Vi har valgt den model, fordi vi gerne vil sikre, at det faktisk er en pårørende, som vi sender e-mail til. Vi sender e-mailen ”Bcc”, hvilket betyder, at du kun kan se din egen adresse under modtager og ikke alle de andre pårørende. På den måde sikrer vi, at hvis eller når du videresender e-mailen til familie og venner, så fordeler vi ikke samtidig e-mailadresser på alle pårørende til soldaterne i det sydlige Afghanistan.
 
Feltposten kommer ud
Jeg vil gerne slå på tromme for det gode gammeldags brev. Jeg vil opfordre soldaterne til at skrive hjem. Og jeg ved, at de sætter pris på at høre nyt hjemmefra. Hvis vi er udenfor Camp Bastion eller Kandahar Air Field (KAF), så er brevet stadig en god mulighed.

Når I skriver skal i bruge flg. adresse:
GRAD NAVN
ENHED*/DANCON/ISAF RC(S)
CAMP BASTION
FELTPOST 860

I kan med fordel skrive enhederne forkortet sådan: Staben (ST), Danske Element (DANELM), Civilt-Militært Samarbejde (CIMIC), Militærpoliti (MP), Let Opklaringseskadron (LOPKESK), Artilleripejleradardetachement (ARTHUR), Sanitetselement (SAN), bomberyddere (EOD), Elektronisk Opklaring (LEWT), ildstøtte (TACP eller AO), Forsynings- og Vedligeholdelsesdelingen (LOG) og kommunikation (CIS).

Hvis I ved, at soldaten er på Kandahar Air Field (KAF), så er adressen i stedet:
GRAD NAVN
NSE/DANCON/ISAF RC(S)
KANDAHAR
FELTPOST 860

Det Nationale Støtteelement (NSE) fører fortegnelse over alle danske soldater på KAF.

I skal regne med, at brevene kan være op til tre uger undervejs, men uanset hvad, så gør de lykke, når de kommer frem. 

Feltøvelse i Oksbøl
Nu er vi gået ind i den sidste uge med uddannelse i Danmark. Brigadeøvelse i Oksbøl. Her skal vi pudse formen af, inden de fleste holder nogle velfortjente fridage, hvor der er mulighed for at sige ordentlig farvel. Ca. en fjerdedel hanker dog op i kufferten allerede i slutningen af september.

I dag har vi holdt parade med chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou. Det er vores traditionelle måde at markere begivenheder på i Forsvaret.

I sin tale til soldaterne sagde generalmajor Poul Kiærskou:
- I udgør en bred og alsidig palet af forskellige enheder, der alle – enheder og enkeltpersoner – er afgørende for en succesfuld og effektiv løsning af opgaven. Der er brug for en holdindsats, hvor alle trækker på samme hammel og arbejder hen imod samme mål.

- Jeg er overbevist om, at I kan løse de opgaver, I bliver pålagt, på samme fremragende måde, som Hold 1 har gjort det. I skal huske, at I er ambassadører for Danmark i forhold til de andre nationers soldater og ikke mindst over for den lokale befolkning. Jeg ønsker jer alt godt og glæder mig til at komme ud og besøge jer, sagde generalmajor Poul Kiærskou.

Nu har vi så kastet os ud i den sidste træningslejr, hvor formen skal pudses af. Vi begynder med at øve eskorter og kontakter til lokale på patruljer. Vi skal også øve indsættelse af noget, vi kalder en Quick Reaction Force (QRF). Det er en reserve, som hurtig kan komme til undsætning, hvis der sker noget uforudsigeligt. Så vi får travlt i ugen, der kommer. En krævende mission kræver krævende uddannelse. Vi er klar. Og når ugen er slut, er vi endnu mere klar. Vi høres ved…

Venlig hilsen
H.-C.