[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Camp Bastion, Afghanistan. 16. oktober 2006

Af: Oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen.

Nok en uge
Herude kommer vi tættere på. Der er nu en uge mindre til jul. Vi kommer tættere på, at ørkenholdet begynder at køre ud i samlet trop. Vi er kommet en uge tættere på at komme hjem. Og vi har bevæget os ind i efteråret.

Temperaturen er faktisk faldende. Det er næsten koldt om natten. Ja, de sidst ankomne kigger godt nok lidt skeptisk på en, når man nævner det, men alligevel. Vi har sågar set, at de britiske metrologer har givet deres bud på, hvordan vintervejret bliver på disse kanter. Efter sigende skulle det lige akkurat kunne komme til at fryse om natten i størsteparten af Helmand, men det er ikke sikkert.

Gennemsnitstemperaturen skulle også efterhånden komme under de 30 gr. C sidst i oktober. Og i november går det helt galt med gennemsnitstemperaturer i 20’erne i dagtimerne.

Tiden flyver
Tid er en sjov størrelse herude. Man kan jo ikke just påstå, at tiden står stille. Næsten alle jeg møder rundt om i lejrene og ude på løbeturen eller ude i ørkenen siger, at tiden flyver af sted. Jeg har selv lidt svært ved at holde styr på ugedagene. Men jeg bliver som regel reddet, når min indbakke ikke fylder sig selv i løbet af en dag. Så ved jeg, der er weekend hjemme i Danmark. Der er også en anden grund til, at vi ved, det er weekend.
- Det er den ene gang om ugen, hvor feltpræsten skal på arbejde, som militærpolitiofficeren spøgefuldt konstaterer, mens vi er ved at ordne verdenssituationen ude foran kommandostationen.

Det er et fantastisk privilegium at have sin egen præst med. Ja nu bliver jeg jo helt egoistisk, men det er faktisk vores allesammens egen præst. Herude har Thomas, for det hedder han, nemlig tid til at tulre rundt i flokken af svedige soldater, der puster og stønner under al den træning lige midt i middagsheden. Og det er helt tydeligt, at Thomas befinder sig i sit es.

Vores kampberedte præst er ikke til at kende fra de andre, når han sidder op ved en deling og drager ud mod horisonten med sit orangefarvede støvtørklæde blafrende i støvdisen bag de sandfarvede køretøjer, der som perler på en snor bugter sig gennem den mere end almindeligt kuperede ørken for til sidst at blive til prikker som flimmer for øjnene, når man er kommet til at kigge direkte op i solen. Og et bredere smil end Thomas’ finder man ikke i Helmands ørken, når de støvede helte vender tilbage til Camp Bastion igen.

Gudstjenester midt i ørkenen
Og heldigvis for det. For om søndagen kalder Thomas så til gudstjeneste. Indtil videre er jeg desværre ikke rigtig i stand til at tilbyde ham plads nok til det publikum, han fortjener. Men Thomas bruger tiden blandt soldaterne til at sige nogle meget forstandige og indsigtsfulde ord. Ord som vi alle sammen har godt af at høre. Ord som får en til at tænke på lidt mere, end at der er udsolgt af menneske-colaer oppe i NAAFI’en, og at vaskemaskinerne er gået i stykker. Ord der rækker helt hjem til vores familier. Og så sidder alle vi rå og barske mænd og kvinder der på rad og række og bliver helt stille. Nu har jeg kun haft muligheden for at være til Thomas’ gudstjeneste en gang.

Sidste søndag var jeg i Kandahar, men det bliver bestemt ikke sidste gang. Nu vil jeg jo ikke rose ham mere, for han bliver helt flov. Men roserne er velmente, og jeg ved, at soldaterne sætter pris på Thomas’ nærvær.

MP har ordet
Jeg har tidligere fortalt, at vi har mange specialister med herud. Alle har deres rolle at spille i enheden. Og enheden virker ikke helt så godt, hvis ikke alle er med. Jeg vil derfor fra tid til anden give ordet til andre, der kan bruge pladsen til at fortælle om dem selv og deres arbejde. Jeg begynder med militærpolitiet. De er kun seks, men mindst fire af dem er så store, så jeg er glad for, at de er på mit hold. Jeg giver herefter ordet til stationslederen.

Venlig hilsen H.-C.


Når Militærpolitiet kører ud i ørkenen er de først soldater, og derefter ordensmagt.

MP formeret, nu skal der arbejdes.
Militærpolitiet (MP) på ISAF RC (S) hold 2 er, i denne uge, endelig blevet forenet. Det er nu vores træning og erfaring skal vise, om vi kan løse de opgaver, som vi skal være gode til, nemlig MP-opgaver.

MP opgaver
Kølleslag og håndjern er ofte det, man forbinder med MP, men når det kommer til udlandsopgaver, og især i missionen i Afghanistan, er det langt fra det sande billede. Vores grundlæggende opgave ligger faktisk langt fra dette, da det kort fortalt er ”at sikre den danske soldat hans retssikkerhed”. Selvom at opgaven lyder enkel, kan den blive utrolig omfattende.

Vi løser den slags opgaver, når der kan skabes tvivl om en soldat på en eller anden måde har brudt love eller konventioner. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at en soldat har løsnet et dræbende skud under vagttjeneste. I sådanne tilfælde efterforsker, kortlægger og dokumenterer MP hændelsesforløbet, så der kan tages stilling til de juridiske følger, og vi kan dokumentere, at soldaten har afgivet sit skud efter missionens ”Rules of Engagement”, der lettest kan oversættes som krigens spilleregler.

En anden sag, kan være i forbindelse med en tilbageholdt afghansk person, som vurderes at være en trussel mod os danske og allierede soldater. Her er det vigtigt med dokumentation, både for den tilbageholdte person og den danske soldat, så man efterfølgende kan få den tilbageholdte dømt ved en afghansk domstol, og samtidig bevise, at soldaten har gennemført tilbageholdelsen uden brug af overgreb. Så vores dokumentation er både til brug i missionsområdet samt ved evt. spørgsmål i Danmark.

Derudover kan vi kortlægge sager indenfor områder som arbejdsulykker, færdselsforhold, tyveri og andre ting, man kender fra politiet hjemme i Danmark, ja selv hittegods kan afleveres og afhentes på vores MP-station.

MP løser også sikkerhedsoperationer og ”særlige politioperationer”. Disse operationstyper spænder vidt, men et eksempel kunne være MP løsning af personbeskyttelse i forbindelse med VIP besøg, som altid er aktuelt i et missionsområde. En opgave, der kræver en særlig livvagtsuddannelse.
Ved et besøg fra betydningsfulde gæster i Afghanistan, vil en sådan opgave inddrage en del af vores tid, såvel til gennemførelsen, men primært til den vigtige forudgående planlægning af opgaven. Den del af opgaven, som man ikke ser på film.

Så vi kan reelt skulle løse MP opgaver i hele Afghanistan, da vi er eneste danske MP´ere i det store land. Ligesom andre politifolk bruger vi også en del tid bag skrivebordet og tastaturet, når rapporterne eller notitserne skal færdiggøres.

MP holdet
Til løsning af MP opgaverne, er der oprettet et lille MP hold med 6 mand, som er direkte under kommando af chefen for det danske kontinent (DANCON).

Holdet, der består af en chef (og MP-officer), en MP-stationsleder, en MP-gruppefører samt tre MP-sergenter, bærer præg af rutine og erfaringer fra tidligere missioner, da alle som minimum har tre tidligere udsendelser, hvoraf den sidste har været i 2005 eller tidligere i 2006. Fire af MP´erne har tidligere været udsendt til ISAF i Kabul, fem mand har været i Irak (Basra og Bagdad) på forskellige hold, fire mand var sammen på Kosovo Force 7 (KFOR), ligesom Bosnien og Eritrea også har haft besøget af holdets MP´ere. Ja, man får som MP set verden.

Med hele Afghanistan som politikreds, begrænset fly- og helikopterkapacitet, og kun 6 mand, så vil vores primære virke være i Helmand, hvor vores MP-station også er oprettet i Camp Bastion.

MP-stationen ligger midt i den danske del af lejren Danelagen Lines. Trods den er oprettet i et telt, så er det forsøgt med enkelte midler, at få det til at ligne en rigtig politistation, som man kender hjemme fra, med skranke, skilte, arbejdsstationer, vagtlokale m.m.

I den sammenhæng en stor tak til vores MP kollegaer og venner fra hold 1, der har leveret varen, og overdraget et godt fundament for os.

Samvirke
Hovedparten af opgaverne i Afghanistan sker i et samarbejde mellem enhederne ved DANCON, hvor storebror er ”Bornholmerne” (2. Let Opklaringseskadron). Det betyder, at den afsluttende uddannelse i Danmark og den indledende træning i Helmand skal ske i et samvirke, så alle er bedst rustet, når vi sendes samlet ud på de kommende operationer.

Når vi øver med ”Bornholmerne”, så er det primært soldatervirket, som vi træner, så der ikke er tvivl om, at når vi kører ud i Helmand, så er MP´erne først soldater, og derefter politifolk.

Uddannelsen i Afghanistan består af indskydning af våben, indøvelse af formationer i det rigtige miljø, samt finpudsning på områder som GPS system, kørsel i sand/ørken, forhold overfor vejsidebomber, undervisning i magtbeføjelser, anvendelse af radio, førstehjælp m.m.

Enhederne kan lære meget af hinandens specialer, hvilket er en god mulighed for erfaringsudveksling. MP har f.eks. undervist i udførelse af en ikke-teknisk undersøgelse af køretøj, hvor man kontrollerer et parkeret køretøj for eventuelle bomber eller luremineringer.

Så DANCON er et stort puslespil, hvor MP kun er en mindre brik, men nødvendig for at danne helheden i billedet.

MP motto: ”Sine ira et studio” , betyder ”Uden had eller forkærlighed”

Steffen
MP- stationsleder MP/ISAF