Jakob Buus Madsen er ny chef for 1. Logistikbataljon

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen er ny chef for 1. Logistikbataljon

Udnævnelse og indsættelse.

I overværelse af commandteams fra Trænregimentets enheder, 1. Brigades commandteam og regimentsbefalingsmanden kunne regimentschef oberst Jess Møller Nielsen i dag påsætte oberstløjtnantdistinktionen på Jakob.
 
Regimentschefen sætter distinktionen på Jakob.
 
 
Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Henrik Lyhne, der er operativ chef for den nye bataljonschef, kunne herefter overdrage kommandoen over 1. Logistikbataljon til oberstløjtnant Jakob Buus Madsen.
 
Generalen bød Jakob velkommen i 1. Brigade med ordene "Pas godt på din enhed, og endnu bedre på dine soldater.”
 
 

Bataljonens vigtigste ressource er soldaterne

1. Logistikbataljon er en stor enhed på godt 900 soldater. Den indgår i 1. Brigade og leverer taktisk logistik på kamppladsen til brigadens enheder.
 
Størstedelen har hjemme på Aalborg Kaserne, men bataljonen har også mindre enheder i Kalbyris, Holstebro og Oksbøl.
 
Bataljonen har kontinuerligt soldater og enheder udsendt på internationale missioner - i skrivende stund en logistikenhed udsendt til NATO fremskudte tilstedeværelse i Baltikum (eFP), og fra januar 2021 også en deling i Kosovo.
 
Den nye chef ser frem til at videreføre det store arbejde, bataljonen hidtil har lagt for dagen.

- Vi skal i fællesskab fastholde og videreudvikle den faglige stolthed, der gør, at det er sjovt og spændende at møde på arbejde. Vi skal dygtiggøre os og hjælpe hinanden på alle niveauer og vi skal stille krav til hinanden. Vi skal øve os i felten, afprøve forskellige muligheder således at vi som minimum kan fastholde det høje niveau, siger Jakob.

 
For Jakob er det meget vigtigt, at hans soldater er glade for at gøre tjeneste ved bataljonen. At det giver mening.
- Bataljonens vigtigste ressource er os! soldater. Uden soldaterne kan brigaden ikke kæmpe! Så jeg ønsker, at soldaterne byder sig til, kommer med den frække løsning, og drøfter muligheder med deres chefer. Så løfter vi i flok.
Og vi skal tænke alternativt, så længe at materiellet ikke komplet. Jeg forventer, at alle som har en god idé kommer frem med den. Jeg forventer, at alle, chefer som soldater, er lyttende, støttende og krævende. Jeg ved jeg er!
 

Jacob udgør sammen med bataljonsbefalingsmand Ole Juhl Nielsen "commandteam" i 1. Logistikbataljon, som indgår i 1. Brigade og leverer taktisk logistik på kamppladsen til brigadens enheder.

 

Logistisk baggrund

Jakob har tidligere været tjenestegørende i 1. Logistikbataljon. Det var som først næstkommanderende og senere chef for et Hærens Basisuddannelses-kompagni, der dengang blev gennemført netop i regi af 1. Logistikbataljon.
(Hærens Basisuddannelse gennemføres nu i regi af 2. Logistikbataljon, idet 1. Logistikbataljon er dedikeret til den operative opgave at støtte 1. Brigade).

Jakob har efterfølgende blandt andet gjort tjeneste i logistiksektionen ved både 1. Brigade og Danske Division, og han har været udsendt til Kosovo samt tre gange til Afghanistan.

Jakob har med den baggrund grundlaget for en god forståelse for 1. logistikbataljons indsættelse på kamppladsen i rammen af brigaden.
 
 
Under normale omstændigheder bliver en ny bataljonschef indsat ved en indsættelsesparade med deltagelse af enhedens soldater.
Af hensyn til COVID-19 blev denne aflyst.