Scania lastvogn med en Leopard II kampvogn på blokvognen.

Den nye Scania lastvogn med en Leopard II kampvogn på blokvognen. Vogntoget vejer over 100 tons.

Hærens helt store lastbiler tilhører soldaterne fra Svær Transport, som er specialiserede ud i særtransporter og transport af tungt gods.

Som en del af 4. Transportkompagni indgår de i 1. Logistikbataljon, der støtter 1. Brigade.

Selvom de hører under Trænregimentet bor de bor tæt på kasernen i Holstebro fordi Jydske Dragonregiment er deres ”største kunde”.


I det sidste år er Svær Transport i Holstebro blevet rigtig godt kørende i nye Scania lastbiler og nye blokvogne. Men det er også nødvendigt, når et helt vogntog kan komme op at veje over 100 tons, når det skal flytte en Leopard 2 kampvogn på ca. 68 ton.


-Første gang man har en kampvogn efter trækkeren, tænker man, at det her går aldrig godt, men det gjorde det, og nu er det bare blevet en vane, fortæller overkonstabel af 1. grad Sørensen.


Faktisk er lastbilerne og blokvognene så store, at det er blevet et problem at komme ind til flere af regimenterne, men ikke ved Jydske Dragonregiment i Holstebro, der er Svær Transports ”største kunde”.


Derfor har Svær Transport også til huse i nye garager i øvelsesterrænet ved Jydske Dragonregiment i Holstebro. På samme vis ligger søsterenheden ”Tung Transport” på Sjælland tæt ved enheder med infanterikampkøretøjer og Piranha V pansrede mandskabsvogne.

 

Soldaterne kører typisk i makkerpar, så de kan dirigere panseret på blokvognen og lastbilen på plads.

 

Nye lastbiler forbedrer løsningen af opgaven
Når øvelserne i Oksbøl er i gang, er der som regel stille for soldaterne i enheden, der er i beredskab, hvis et havareret køretøj skal fragtes ind til reparation.


Men før og efter øvelsen er der travlt, når kampvogne, infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne, containertrucks og rendegravere skal flyttes mellem Oksbøl og garnisonerne i rundt i landet.
Soldaterne ved Svær Transport er alle operative soldater tilknyttet 4. Transportkompagni i 1. Logistikbataljon, men har samtidig driftsopgaver i Danmark og udlandet.


- Det er når vi er på øvelser i udlandet, at vi for alvor viser vores værd, fortæller seniorsergent Mourids Jensen, der er leder af Svær Transport. Inden øvelserne melder vi vores kapaciteter ind til NATO, og op til øvelserne kommer vi til at køre alle kampkøretøjer fra alle nationer. Især med de nye lastbiler og blokvogne, vi har fået nu.

Den nye lastbil har 650 hestekræfter, men det er der også brug for, når kampvogne og andre pansrede køretøjer skal trækkes op af fjeldene i Norge eller bjerge i Spanien.


-Da vi havde været på øvelse i Letland, skulle havnen bruges til noget andet kort tid efter køretøjerne var kørt af skibet. Der havde vi travlt! Det tog i gennemsnit ni minutter fra vi kørte tomme ind på havnen, til vi kørte ud igen med en kampvogn eller et infanterikampkøretøj på, fortæller overkonstabel Sørensen.

-Når vi er på arbejde, så arbejder vi igennem og har lange dage, men det ved vi typisk halvanden til to måneder i forvejen.

 


Soldaterne i Svær Transport skal kunne køre deres lastbiler og de pansrede køretøjer, de skal flytte.


Specialiserede soldater

Chaufførdelen af tjenesten fylder meget i dagligdagen, hvilket kræver, at soldaterne skal kunne håndtere stort set alle køretøjer i Hæren. Soldaterne skal både kunne køre deres lastbiler og de pansrede køretøjer, de skal flytte.


Ud over at kunne køre lastbilen, skal alle soldaterne ved Svær Transport også kunne reglerne og undtagelserne for særtransporter. En gang imellem må de sige fra over for en taktisk beslutning på en øvelse, fordi de ikke må køre ad en bestemt vej med blokvognene. Det kræver en moden soldat, der er godt inde i reglerne.


Derfor bliver de også, som en del af tjenesten, uddannet godschauffører med svendebrev. Det har ført til et samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro, hvor alle eleverne på godschaufføruddannelsen har en dag ved Svært Transport, hvor de får vist, hvordan Svær Transport administrerer særtransporter og surrer panser på blokvogne.


Frihed under ansvar
En af de nyeste soldater i enheden er overkonstabel Axholt, der fik job ved Svær Transport som 28-årig.

Overkonstabel Axholt har nu været i Svær Transport i fire år.

Overkonstabel Axholt har nu været i Svær Transport i fire år.

 

- Jeg havde været 9 år ved ”tung mortér” i Oksbøl og haft to udsendelser, og da jeg flyttede til Herning savnede jeg et andet arbejde, tættere på hjemmet.

- Selvom der en gang imellem er lange dage eller øvelser, så er hverdagen fleksibel. Skal man noget en dag, så bytter man bare med en kollega. Alle kan køre alting her og er ombyttelige, og det giver en fleksibilitet i hverdagen. Det er ikke som andre steder i ”stående styrke”, der ikke kan træne, hvis der mangler en eller to mand.

 

- Når du er ude og køre skal du kunne klare dig selv. Der er frihed under ansvar.