Kriminologistuderende Signe

                                       Signe, der er kriminologistuderende ved Aalborg Universitet, har i forbindelse med sin kandidatuddannelse været i praktik ved Militærpolitiet.

Signe, der er kriminologistuderende på Aalborg Universitet, har i forbindelse med sin kandidatuddannelse været i praktik ved Militærpolitiet. I den forbindelse har Militærpolitiet bedt Signe lave en undersøgelse om holdninger til færdselssikkerhed og færdselslovsovertrædelser.

 

- Min undersøgelse blev lavet med udgangspunkt i en opgavestilling fra Militærpolitiet, som var interesseret i at få sammenlignet tendenser i de færdselsforseelser som begås i Forsvaret sammenlignet med civilt. De ville gerne have afdækket motivationen og tilbøjeligheden til at begå færdselsforseelser, herunder om det spiller en rolle at folk er i tjeneste fremfor i civil, forklarer Signe.

 

Som grundlag for undersøgelsen har Signe sammenlignet data indsamlet fra blandt andet Rigspolitiet, Forsvarsministeriets Auditørkorps, Danmarks Statistik og Forsvarets Færdselscenter.

 

Derudover har hun gennemført en surveyundersøgelse, hvor personer ud fra teoretisk opstillede scenarier har svaret på tilbøjeligheder til at køre uden kørekort, køre over tilladt hastighedsbegrænsning, køre spirituspåvirket og at køre med håndholdt mobil.

 

[Trænregimentet]-Kriminologistuderende Signe og Militærpolitiets næstkommanderende Kristian-2021-[ARTIKEL].jpg

Signe gennemgår sin analyse med Militærpolitiets næstkommanderende major Kristian Henningsen.

Uniformen betyder noget

Signe konstaterer af sin undersøgelse af data, at der, i den undersøgte periode (2015-2020) er en klar tendens til at der er færre hastighedsforseelser pr. registreret køretøj i Forsvaret sammenlignet med det civile.
Dette understøttes af resultaterne fra surveyundersøgelsen, som viser, at det at være i tjeneste sammenlignet med civil, har en positiv effekt på en soldats tilbøjelighed til f.eks. at ville køre uden kørekort.

 

- Sagt på en anden måde: uniformen har en positiv effekt i forhold til at mindske soldaters tilbøjelighed til at begå færdselsforseelser i tjenesten, konkluderer Signe.
Jeg ser at "uniformseffekten" er et resultat af den adfærdspåvirkning som soldaterne udsættes for som ansat i Forsvaret. Deres uddannelse tilsiger, at når man er i uniform, så overholder man reglerne, fordi man som individ er repræsentant for et fælleskab.

 

Signe mener endvidere, at soldatens bevidsthed om konsekvensen ved f.eks. at miste sit kørekort spiller ind.

 

Lette præventive tiltag

Signe fremhæver et par områder, hvor soldatens nærmeste leder/chef kan sætte ind:

  • Kendskab til hvilke personlige konsekvenser soldaten vil møde.
  • Fokus på, hvordan soldaterne repræsenterer Forsvarets som helhed, når de kører i Forsvarets køretøjer, samt at deres handlinger afspejler andre end dem selv.

 

Major Kristian Henningsen uddyber:

Set fra et Militærpoliti perspektiv, så har det været enormt spændende at få Signe til at undersøge forhold med relevans for vores arbejde.

Der er er ingen tvivl om, at den holdningsdannelse, som skal være en del af soldatens DNA i Forsvaret gør en forskel. Det var vi ikke i tvivl om, men det har hun nu skabs evidens for og underbygget.

 

Som soldat er man er en del af noget, der er større end én selv. Derfor er langt de fleste soldater også opmærksomme på, at de ikke skal begå færdselsforseelser i Forsvarets køretøjer, da det skader Forsvarets image og ens kollegaer. Ikke kun én selv.
De holdningsdannende tiltag skal derfor naturligvis dyrkes – og med fordel i endnu højere grad end i dag.

 

Det peger ligeledes på, at dette forhold i særlig grad har en effekt når vores køretøjer er genkendelige i trafikken, hvorfor sorte plader og karakteristika fra Forsvaret bør være gennemgående for vores køretøjspark. Det ville jo være dejligt, hvis vi helt kunne slippe for at sende folk en hilsen.  

 

Det har derudover været tydeligt i dialogen med Signe, at det virker præventivt når Militærpolitiet er synlige rundt på Forsvarets tjenestesteder og i trafikken.

 

Praktikant ved Trænregimentet

Trænregimentet og Aalborg Universitet har traditionelt et godt samarbejde, hvorfor mange studerende har haft en praktik ved regimentet.

Signe som er kriminologistuderende er det seneste gode eksempel. Signe har i sin praktik bl.a. undersøgt om det har en betydning for ens trafikadfærd, at man repræsenterer Forsvaret.