Center for Reservestyrken har som overordnet opgave at yde stabsstøtte relateret til anvendelsen og udviklingen af Reservestyrken vedrørende rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet, strategisk styring og direktivgivning, kommunikation, Employer Support samt samarbejde med relevante interesseorganisationer.

 

Center for Reservestyrken er organisatorisk placeret under Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat og har to funktioner integreret med direkte reference til Forsvarschefen: Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken, brigadegeneral-R Christian Herskind samt chefen for InterForce-Sekretariatet, generalmajor (pens.) Finn Winkler.

 

Center for Reservestyrken er placeret i Kastellet i bygningen Generalstok, idet der dog er enkeltmedarbejdere fordelt decentralt i Grønland, i Jylland, på Sjælland og på Bornholm.

 

Center for Reservestyrkens historie

Center for Reservestyrken blev etableret den 1. januar 2018 som en direkte følge af det analysearbejde, der 2013-2017 blev gennemført i regi af Forsvarsministeriets HR-delstrategi 9 (DS9): Forsvarets fremtidige anvendelse af personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige.

 

DS9's konklusion om behovet for at øge og bevare fokus på Reservestyrkens anvendelse, vilkår, rammer og udvikling på strategisk niveau blev udmøntet i en anbefaling om at etablere ét sted, hvor rådgivning, sagsbehandling, sekretariatsvirksomhed, kommunikation mv. blev samlet og placeret tæt på Forsvarets øverste ledelse. Samtidig benyttede man lejligheden til at samle andre eksisterende opgaver relateret til reservestyrken samme sted, hvilket tilsammen gav det opgavekompleks, som Center for Reservestyrken i dag er pålagt.

 

Centeret blev således etableret på basis af ressourcerne fra DS9 implementeringssekretariat, Forsvarschefens rådgivere på dette område, sagsbehandlings-/sekretariatsopgaver fra den daværende Koordinationsafdeling i Værnsfælles Forsvarskommando samt ikke mindst InterForce-Sekretariatet.

 

Beskrivelse af CFR mærke og dets heraldik/symbolik/baggrund

 • Bundfarven fra sløringsmønster M/11 (logo til brug på dokumenter mv.) eller selve sløringsmønsteret (på ærmemærket)
 • Ydre krans: Tre ”ringvolde” fra FORSVARETS logo (Vest, Øst, Syd) i sort
 • Devise i sort (læses Vest, Øst, Syd): ”EX CIVILIIS, EX MILITARIIS, EXTRA ORDINARIA” hvilket på dansk oversættes med: “Ud af det civile, ud af det militære, ud over det sædvanlige”.
 • Hjemmeværnsmærke: Hjemmeværnets nye mærke i korrekt farve (mørk rød)
 • 3-værns mærke: De tre værns respektive symboler; anker, vinge, laurbærkrans i guld (gul).
 • Centrum: Sort center med guld (gul) skrift: CFR

 

Mærket symboliserer på én gang:

 • CFR's tilknytning til de væbnede styrker som helhed ved at indeholde såvel Forsvarets som Hjemmeværnets logoer samt ved den M/11-slørede baggrund på ærmemærket.
 • Forsvarets tre ”ringvolde” omslutter alle andre symboler, og beskriver derved, at CFR indgår heri.
 • Devisen henviser til, at alt personel fra Reservestyrken, hvad enten man primært er uddannet inden for militæret eller har en civil uddannelse, er en særlig kapacitet for forsvaret.
 • Hjemmeværnets nye logo inklusiv krone repræsenterer de frivillige i Reservestyrken samt, at personel af reserven i antal i særdeleshed tælles blandt Hjemmeværnet.
 • Det tidligere 3-værns-mærke henviser til hvert enkelt ”klassisk” værn.
 • At CFR er et center udtrykkes netop gennem forkortelsen som et markant, synligt centrum i det runde mærke.

 

Medarbejdere

 • FKO-L-CHCFR oberst Susanne Lund, chef for Center for Reservestyrken
 • FKO-L-CHIFS generalmajor (retd.) Finn Winkler, chef for InterForce-Sekretariatet, tlf.: 4032 9115
 • FKO-FCRAADG brigadegeneral-R Christian Herskind, Forsvarschefens rådgiver om reserven, tlf.: 2168 1980
 • HJK-FOCFR oberstløjtnant Lars Fog, forbindelsesofficer mellem CFR og Hjemmeværnskommandoen, tlf.: 2280 9328
 • FKO-L-CFR02 major Johnnie Korsholm, souschef i CFR, tlf.: 2213 6951
 • FKO-L-CFR03 afdelingsleder Kim Callaghan Olsen
 • FKO-L-CFR04 oberstløjtnant-R Kim Pedersen, dansk repræsentant i NATO Reserve Forces Committee
 • FKO-L-CFR06 orlogskaptajn Christian H. Meinertz, sagsbehandler i InterForce-Sekretariatet
 • FKO-L-CFR11 cand.scient.pol. Thorbjørn Hein, souschef i InterForce-Sekretariatet, tlf.: 4190 2200
 • FKO-L-CFR41 oberstløjtnant-R Steen Flügge, chef for InterForce Krise-/Krigsorganisation
 • InterForce Krise-/Krigsorganisation er under opbygning og har en række reservister tilknyttet.


Desuden er der under InterForce-Sekretariatet tilknyttet syv regionale sekretariater, lokaliseret på tjenestesteder rundt i kongeriget; se mere på www.interforce.dk

 • FKO-L-CFR21 overassistent Erik Buus Pilgaard, InterForce Region Nordjylland
 • FKO-L-CFR22 overassistent Birgitte Nielsen, InterForce Region Midtjylland
 • FKO-L-CFR23 - stilling p.t. ubesat - InterForce Region Syddanmark
 • FKO-L-CFR24 assistent Karina Bønnelykke, InterForce Region Sjælland
 • FKO-L-CFR25 overassistent Hélène Mogensen de Monléon, InterForce Region Hovedstaden 
 • FKO-L-CFR26 - stilling p.t. ubesat - InterForce Region Bornholm
 • FKO-L-CFR27 - stilling p.t. ubesat - InterForce Grønland

Kontakt

Kastellet 82 (nordre indgang)
Generalstok
2100 København Ø
E-mailadresse: FKO-KTP-L-CFR@fiin.dk
Telefon: +45 2478 9151

 

Sidst opdateret 25. november, 2020 - Kl. 20.40