RESUMÉ:

I forbindelse med afslutning af NATO’s ISAF mission har Hæren gennemført erfaringsindhentning og bearbejdning af Hærens mission i Afghanistan. De generelle erfaringer fremgår af rapporten og er i bilag omsat til processer, der pt. vurderes som ”Best Practice” i f.m. planlægning af, indsættelse i og afvikling af en mission. De identificerede processer bliver forankret i basis-organisationen.

Missionen i Afghanistan har været præget af hyppige skift i operationsmønstre, kompleksitet og opgaver. Dette har udfordret Hæren og stillet krav til omstillingsparathed og fleksibilitet ved de indsatte enheder, den logistiske understøttelse og den hjemlige struktur. Ratificeringen og implementeringen af NATO Lessons Identified/Lessons Learned (LI/LL) proces i 2007 udviklede og forbedrede Hærens evne til at lære af sine erfaringer samt udveksle disse med øvrige NATO lande.

Følgende erfaringer skal fremhæves:

 • Mandat, kampagneplan og de militære forberedelser skal være så dækkende, at de allerede i forberedelsesfasen sikrer grundlaget for en kvalitativ opstilling og uddannelse.
 • Udsendelsesperioder af seks måneders varighed vurderes stadig som mest hensigtsmæssig.
 • Det er afgørende, at der udvælges de rette profiler og dermed de rette personer til en given mission.
 • Hærens førere skal kunne magte at udvikle sig gennem en mission og fra mission til mission, hvilket fordrer en høj grad af professionalisme, fleksibilitet og situationsfornemmelse.
 • Interoperabilitet med samarbejdspartere er en afgørende faktor for at få det maksimale ud af de rådige ressourcer. Muligheder og begrænsninger for interoperabilitet skal afklares allerede i
  forberedelsesfasen.
 • Hærens almene uddannelse efterfulgt af missionsspecifik uddannelse er et hensigtsmæssigt koncept.
 • Enheder skal kunne løse opgaverne med det til enhver tid rådige materiel.
 • Erfaringer fra indsættelse skal hurtigst muligt hjemsendes, evalueres og i relevant omfang implementeres i organisationen med fokus på næste hold til missionen.
 • Der er under gennemførelse af en indsættelse løbende behov for at tilpasse organisation og
  procedurer.
 • Implementering af nyt materiel tager tid og skal som udgangspunkt ikke ske før nødvendig
  afprøvning, uddannelse og reservedele er til stede.
 • Der er på alle niveauer behov for såvel kontrol som egenkontrol.
 • Iværksatte tiltag for at reintegrere soldater (fra ”Battlemind til Homemind”) ved hjemkomst fra missioner virker og bør fortsættes og udvikles.
 • Udgiver

  Hærkommandoen

 • Udgivelsesdato

  15. marts, 2016

Hent publikation