Tidligere opgørelser

 

Om Forsvarets støtte til Kongehuset og opgørelsen af udgifter

Forsvaret yder støtte i forbindelse med blandt  andet transport og bevogtning af medlemmer af kongehuset. Omkostningerne i forbindelse med støtten til Kongehuset vil blive offentliggjort kvartalsvist.

Oversigt vedrørende Kongeskibet indeholder ikke - i overensstemmelse med gældende praksis - oversigt over hvilke medlemmer af Kongehuset, der er transporteret på de enkelte sejladser. Brændstofforbrug for Kongeskibet Dannebrog opgøres pr. måned.

Forsvaret afholder jf. anmærkninger til § 12 på Finansloven, udgifter til flytransport af Kongehuset ved Forsvarets foranstaltning ved arrangementer af officiel karakter.

Der er i vedlagt oversigt over Forsvarets flyvninger for Kongehuset opgjort de meromkostninger, som Forsvaret har haft ved hver enkelt flyvning.

I besvarelsen er oplysninger om Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgarde opgjort som Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps.

Oversigt over Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron indeholder Forsvarets samlede udgifter hertil.

Ikke alle Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardens Vagtkompagni og Gardehusarregimentets Hesteskadron vedrører støtte til Kongehuset.

  • Udgiver

    Forsvarskommandoen

  • Udgivelsesdato

    9. november, 2023

Hent publikation