Infanterikampkøretøj i Forsvarets øvelsesterræn ved Oksbøl i forbindelse med øvelsen Brave Lion.
Forsvarsforliget 2024-2033

Forsvaret skal med rammeforliget styrkes både militært og som arbejdsplads. 

Opbygning og oprustning. Sæt i gang!

Forsvaret står overfor store forandringer i de kommende år. Fundamentet skal genoprettes, Forsvaret skal videreudvikles som arbejdsplads, og der skal tilføres substantielle militære kapaciteter.