Marineforeningens bygning på Nyholm

Københavns Marineforening

Besøg Marinestuen på Takkeladsvej