Ledige stillinger

Stilling Sted Ansøgningsfrist
Bevogtningsassistent med bevogtningsuddannelse til Vagt- og Bevogtnings Elementet Korsør, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksgaster med operativt mindset til Esbern Snares dæksektion Frederikshavn, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektriker, elektrogast til Fregatten ABSALON (genopslag) Frederikshavn, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende til fregatten IVER HUITFELDT Korsør, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Leder af Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn. Frederikshavn, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Planlægger og Koordinerende Searider ved Søværnskommandoens N7 Træning. Karup, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Vagtassistent / Vagtholdsleder til Vagt- og Bevogtnings Elementet Korsør, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Våben- og elektronikofficer til 1. Eskadre stab Frederikshavn, Danmark 4. december, 2022 - Kl. 23.59
Uddannet minedykker til Søværnets Dykkertjeneste (SDT) Kongsøre, Danmark 5. december, 2022 - Kl. 23.59
Fastansat bådfører til Redningsstation Hvide Sande Hvide Sande, Danmark 6. december, 2022 - Kl. 23.59
Fregatten IVER HUITFELDT søger kaptajnløjtnant eller orlogskaptajn til stillingen som OPO (genopslag) Korsør, Danmark 6. december, 2022 - Kl. 23.59
Fregatten IVER HUITFELDT søger kaptajnløjtnant eller orlogskaptajn til stillingen som OPO (genopslag) Korsør, Danmark 6. december, 2022 - Kl. 23.59
Kampinformationsgaster til Fregatten IVER HUITFELDT Korsør, Danmark 7. december, 2022 - Kl. 23.59
Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH Frederikshavn, Danmark 7. december, 2022 - Kl. 23.59
Chef for Teknisk afdeling i 2. Eskadre (genopslag) Korsør, Danmark 9. december, 2022 - Kl. 23.59
Bager til 6. besætning af THETIS-klassen (genopslag) Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksbefalingsmand til 3. besætning i THETIS-klassen Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksgast til Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektriker til sejlende tjeneste i Søværnets inspektionsskibe (genopslag) Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Forplejningsgast til 3. besætning/THETIS-kl Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Forvaltningsbefalingsmand til 4. Besætning i THETIS-klassen (genopslag) Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Kokke til sejlads i Søværnets inspektionsskibe Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Navigationsofficer til inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN Frederikshavn, Danmark 10. december, 2022 - Kl. 23.59
Forsyningsbefalingsmand til Fregatten ABSALON (genopslag) Frederikshavn, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Koordinator til Søværnets Materielimplementering Karup, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Koordinator til Søværnets materielprojekter Karup, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Leder af undervandskrigselementet til Søværnets Center for Våben Odsherred, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Oversergent med speciale i kommunikation til ESBERN SNARE - genopslag Frederikshavn, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Patruljefører for efteruddannelse af frømænd ved Frømandskorpset i Kongsøre Kongsøre, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Seniorsergent med speciale i kampinformation til Fregatten ABSALON (genopslag) Frederikshavn, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Stabsofficer til Minewarfare i Planlægningssektionen (N5) i Søværnskommandoen Karup, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Taktisk officer undervand til Fregatten ABSALON Frederikshavn, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Taktisk Officer, til sejlads med 2. Besætning/THETIS-klassen. Frederikshavn, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Vagthavende befalingsmand, LOPO ved Søværnets Operationscenter (genopslag) Karup, Danmark 11. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksgast til 8. Besætning ombord på Rota, Diana-kl. Korsør, Danmark 12. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektrikere (marinekonstabel) til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Korsør Korsør, Danmark 13. december, 2022 - Kl. 23.59
Chef for Bemandingsafdeling ved 1. Eskadre stab Frederikshavn, Danmark 14. december, 2022 - Kl. 23.59
Messegaster til Fregatten NIELS JUEL Korsør, Danmark 14. december, 2022 - Kl. 23.59
TKO på Dykkerskibet SØLØVEN ved Søværnets Dykkertjeneste (genopslag) København, Danmark 14. december, 2022 - Kl. 23.59
Chef for Bemandingssektionen ved 3. Eskadre Korsør, Danmark 15. december, 2022 - Kl. 23.59
Chef for Bemandingssektionen ved 3. Eskadre Frederikshavn, Danmark 15. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksgast til 9. besætning, DIANA af DIANA-kl. Korsør, Danmark 16. december, 2022 - Kl. 23.59
Kommunikationsgaster til Fregatten IVER HUITFELDT Korsør, Danmark 16. december, 2022 - Kl. 23.59
Akademisk medarbejder til udvikling af Søværnets uddannelsesområde Karup, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Artilleritekniker til Fregatten NIELS JUEL Korsør, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Dæksgast til Fregatten PETER WILLEMOES Korsør, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektronik- eller datafagtekniker på Fregatten NIELS JUEL i Korsør Korsør, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Elgast til Fregatten IVER HUITFELDTs Teknik Division (genopslag) Korsør, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Logistikofficer søges til sejlende karriere ombord Fregatten Esbern Snare Frederikshavn, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Messegast til Fregatten PETER WILLEMOES Korsør, Danmark 18. december, 2022 - Kl. 23.59
Elektrogast til Patruljefartøjet Najaden Korsør, Danmark 31. december, 2022 - Kl. 23.59
Fregatten ESBERN SNARE søger kampinformationsgaster Frederikshavn, Danmark 31. december, 2022 - Kl. 23.59
Søofficer til UP maritime element (Genopslag) Karup, Danmark 31. december, 2022 - Kl. 23.59
Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument euphonium / bariton / basun. København, Danmark 1. januar, 2023 - Kl. 23.59
Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – valdhorn. København, Danmark 1. januar, 2023 - Kl. 23.59
Vagthavende officer – Farvandsovervågning, til Nationalt Maritimt Operationscenter, Søværnskommandoen. Karup, Danmark 1. januar, 2023 - Kl. 23.59
Vagthavende Officer ved Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter. Karup, Danmark 1. januar, 2023 - Kl. 23.59
Kok til Fregatten ESBERN SNARE i 2. Eskadre Frederikshavn, Danmark 2. januar, 2023 - Kl. 23.59
Teknikofficer, søges til sejlads med 2. Besætning/THETIS-klassen (genopslag) Frederikshavn, Danmark 2. januar, 2023 - Kl. 23.59
Vil du have stor indflydelse på udviklingen af overfladekrig (ASUW) i Søværnet? Frederikshavn, Danmark 2. januar, 2023 - Kl. 23.59
Vil du være ekspertformidler inden for luftforsvar? Frederikshavn, Danmark 2. januar, 2023 - Kl. 23.59
Vil du være med til at tegne fremtidens helikopteroperationer i Søværnet? Frederikshavn, Danmark 2. januar, 2023 - Kl. 23.59
Kaptajnløjtnant som Taktisk officer overflade til Fregatten ABSALON (genopslag) Frederikshavn, Danmark 3. januar, 2023 - Kl. 23.59
Teknikofficer til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag) Korsør, Danmark 3. januar, 2023 - Kl. 23.59
Kok til sejlkutteren HDMS SVANEN og HDMS THYRA Frederikshavn, Danmark 4. januar, 2023 - Kl. 23.59
Center for Sømilitær Teknologi søger ny leder af Udvikling- og Kvalitetselementet København, Danmark 8. januar, 2023 - Kl. 23.59
Center for Taktik, Faggruppe Våbentaktik søger kaptajnløjtnant/kaptajn med sans for deltaljer. Frederikshavn, Danmark 8. januar, 2023 - Kl. 23.59
Driftsassistent til fregatten PETER WILLEMOES (genopslag) Korsør, Danmark 8. januar, 2023 - Kl. 23.59
Taktisk Officer, til sejlads med 1. Besætning/THETIS-klassen. Frederikshavn, Danmark 8. januar, 2023 - Kl. 23.59
Tekniker til Vedligeholdelseselementet ved Center for Våben (genopslag) Odsherred, Danmark 8. januar, 2023 - Kl. 23.59
Dæksgast til MARIE MILJØ, ved 3. Eskadre Korsør, Danmark 9. januar, 2023 - Kl. 23.59
Maskingast til MARIE MILJØ, 3. Eskadre Korsør, Danmark 9. januar, 2023 - Kl. 23.59
Elektronikteknisk officer søges til Fregatten NIELS JUEL ved 2. Eskadre i Korsør Korsør, Danmark 15. januar, 2023 - Kl. 23.59
Våbenteknisk assistent til Fregatten NIELS JUEL Korsør, Danmark 15. januar, 2023 - Kl. 23.59
Radiooperatører til Lyngby Radio ved Søværnets Operationscenter Karup, Danmark 18. januar, 2023 - Kl. 23.59
Sidst opdateret 28. juni, 2020 - Kl. 20.53