Fordi noget er værd at kæmpe for

I Forsvaret kæmper vi for Danmarks sikkerhed. Vi har modet, evnen og viljen til at kæmpe for fællesskabet og for de centrale værdier, vores samfund hviler på.

 

Vi løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan. Vi gør det til hverdag, og når der kræves noget ekstraordinært.

 

Vi er stolte af at passe på Kongeriget Danmark. Vi gør det sammen. Og vi gør det nogle gange med livet som indsats.

 

Vi gør det, fordi det er en del af vores militære identitet.

 

Vi gør det, fordi noget er værd at kæmpe for.

Lovgrundlag og rammer

Forsvaret ledes af forsvarschefen. Forsvaret hører under Forsvarsministeriet, og forsvarschefen referer direkte til forsvarsministeren som militær rådgiver.

I Danmark styres Forsvarets udvikling og økonomiske ramme blandt andet af politiske aftaler – såkaldte forsvarsforlig, der vedtages af Folketinget i perioder af 3-6 år. Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Du kan også læse mere om Forsvarets formål, opgaver og organisering i "Forsvarsloven" på www.retsinformation.dk: Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

En anderledes arbejdsplads

Forsvaret har cirka 19.500 medarbejdere. Heraf bærer cirka de 14.700 medarbejdere uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer, for eksempel officer, sergent og konstabel. 

Der er både ligheder og mange forskelle mellem Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som til sammen udgør Forsvarets kerne.

De resterende cirka 4.800 medarbejdere er civile og løser opgaver inden for mange forskellige fag.

 

FN-soldater i parade på flagdagen

Forsvaret er en af Danmarks største offentlige institutioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile.