Dansk soldater underviser ukrainske soldater med hjælp fra en civil tolk

En dansk soldat underviser med hjælp fra en civil tolk ukrainske soldater i Ukraine. Foto: Emma Kirketerp / Forsvaret.

NATO har samarbejdet med Ukraine siden 1990’erne. Samarbejdet blev intensiveret efter Ruslands annektering af Krim i 2014, og NATO støtter i dag Ukraine med reforminitiativer, der skal hjælpe landet til at indføre NATO-standarder og procedurer. Forsvaret støtter flere af NATOs programmer i Ukraine.

 

Forsvarets bidrag i Ukraine 2018-2021 består af flere mindre bidrag: 

 

Sprogofficerer og tolke til Operation Unifier

Forsvaret har sprogofficerer og tolke udsendt til Operation Unifier, som er en canadisk-ledet træningsmission.

 

Formålet med Operation Unifier er at træne ukrainske styrker i soldaterfærdigheder.

 

Stabsofficer, tolke og mobile træningshold til Operation Orbital

Forsvaret bidrager til den britiskledede træningsmission Operation Orbital. Det danske bidrag består af én stabsofficer og to tolke, der er udsendt kontinueret samt et antal mobile træningshold, der udsendes periodevis.

 

De danske bidrag til mobile træningshold består af to-seks soldater fra Hæren og Søværnet. De gennemfører træning af ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning efter NATO-standarder. De danske soldater støtter britiske soldater under kurserne.

 

 

Stabsofficeren arbejder til daglig i Operation Orbital’s hovedkvarter i Kiev, hvor officeren ud over løsning af almindelige stabsofficersopgaver også undersøger behov og muligheder for danske træningsteams.

 

Forsvaret bidrager endvidere til mobile træningshold på op til ti personer fra specialoperationsstyrkerne, som gennemfører træning af ukrainske maritime specialoperationsstyrker i ved 73. Regiment i Ochakiv. En del af denne træning gennemføres i samarbejde med US NAVY SEAL.

 

Tolkene støtter henholdsvis Commander ORBITAL i Kiev og den danske rådgiver, der er indsat som rådgiver vedr. maritime special operations ved 73. Regiment i Ochakiv.

 

Militærpoliti-bidrag

Forsvaret har siden før konflikten i Østukraine uddannet ukrainsk militærpoliti ved ukrainsk deltagelse i danske militærpolitikurser. Danmark bidrager herudover med instruktører til militærpolitikurser i Ukraine på militærpolitiskolen i Lviv, hvor uddannelsen gennemføres i samarbejde med Canada. Formålet med alle kurser er at uddanne ukrainsk militærpoliti i NATO-standarder.

 

Stabsofficerer/rådgivere i Ukraine

Fra 1. januar 2021 er der udstationeret fire rådgivere i Ukraine. En militærrådgiver ved den danske ambassade i Kiev, en rådgiver den ukrainske National Defence University og en rådgiver ved Defence Reform Adviosry board/NATO forbindelsesofficer og en rådgiver ved 73. regiment i Ochakiv.

 

 

 • Områder

  Ukraine
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 1995
 • Aktuel

  Ja

Forsvaret i Ukraine

Ukraine har som mål, at landets forsvar kan leve op til NATO-standarder i 2020. Ukraine har opnået Enhanched Operatting Partner (EOP) NATO status den 12. juni 2020.

Ud over den NATO-relaterede støtte til Ukraine bidrager Danmark også til den internationale indsats for at skabe fred- og stabilitet i landet gennem Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), som leder en særlig observatørmission i landet. Soldater fra Forsvaret er med til at observere og rapportere om sikkerhedssituationen og om menneskerettigheds- og minoritetsspørgsmål.